1 Krønikebok 17:25

1 Krønikebok 17:25 NB

For du, min Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge et hus for ham. Derfor har din tjener fått frimodighet til å be for ditt åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del