1 Krønikebok 17:20

1 Krønikebok 17:20 NB

Herre, ingen er som du! Det er ingen Gud uten deg, etter alt det vi har hørt med våre ører.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 17:20