1 Krønikebok 17:2

1 Krønikebok 17:2 NB

Natan sa til David: Gjør du alt det du har i sinne! For Gud er med deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del