1 Krønikebok 17:13

1 Krønikebok 17:13 NB

Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn. Jeg vil ikke la min miskunn vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra ham som var før deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Krønikebok 17:13