1 Krønikebok 13:12

1 Krønikebok 13:12 NB

Den dagen ble David fylt av frykt for Gud og sa: Hvordan skulle jeg kunne føre Guds ark inn til meg?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del