Oswald Chambers: Hoop - Een heilige belofte

Overdenking
De roeping van God wordt pas duidelijk als we gehoorzamen. Niet als we de voor- en nadelen tegen elkaar opwegen en het proberen te beredeneren. Als we de opdracht van God horen, zijn we niet in de positie om met God in discussie te gaan en af te spreken dat we Hem zullen gehoorzamen als Hij de bedoeling van zijn opdracht aan ons uitlegt. Zolang we blijven aandringen op een verklaring van de opdracht, zullen we nooit gehoorzamen. Maar wanneer we gehoorzamen zal het ons duidelijk worden en terugkijkend zullen we glimlachen van vertrouwen. Vóór ons is er niets, maar boven ons is God en we moeten Hem vertrouwen.Vanaf het moment dat een gelovige zijn vertrouwen stelt in de keuze die God gemaakt heeft, zal geen enkele tegenslag noch beproeving dat vertrouwen ooit kunnen schaden. Als we tot het besef komen dat er geen verlossing is in menselijke wijsheid, noch in menselijke gerechtigheid, noch in alles wat we zelf kunnen doen, dan zullen we de rechtvaardiging van God accepteren. En dan zullen we vast mogen staan in de keuze die God maakte voor Christus Jezus. Dit is het beste medicijn tegen geestelijke achteruitgang.Vragen om over na te denken: Op welke vraag wil ik nog een antwoord van God? Welke opdracht wil God nog dat ik gehoorzaam?Citaten zijn overgenomen uit Not Knowing Where en Christian Disciplines, © Discovery House Publishers