Losgeld Voor VelenVoorbeeld

Losgeld Voor Velen

Dag 1 van 7

De relatie herstellen


Eeuwenlang hebben profeten gesproken over een Messias die op een dag zou komen om de mensen te redden. Het verhaal in Markus begint met een andere profeet, Johannes de Doper, die dezelfde Messias aankondigt en iedereen die het maar wil horen oproept om zich te bekeren.


Het volk Israël begreep dat zonde hen scheidde van een relatie met God en dat er vergeving beschikbaar was. Dat was de boodschap van Johannes en mensen kwamen vanuit heel Israël om te luisteren naar zijn boodschap van bekering. Ze reageerden door hun zonden te belijden en velen werden gedoopt als een teken van hun belijdenis.


Johannes bereidde de weg voor voor de Messias, maar hij was niet de toekomst aan het voorspellen. Johannes kondigde de komst van de Messias aan! Jezus, de Zoon van God, was hier lijfelijk. Bij Zijn doop bevestigde God Zijn Zoon met een hoorbare zegen en de Geest daalde zichtbaar op Jezus en vulde Hem voor de taak die voor Hem lag. Wat geprofeteerd was, was nu realiteit – de Vredevorst was gekomen. 


Jezus begon iedereen in Gallilea op te roepen om zich te bekeren. Weet je, bekering is Gods manier om een relatie te herstellen. De boodschap van Johannes was ook de bediening van Jezus. Hij vertelde iedereen dat hun zonden vergeven konden worden en men het in orde kon maken met God. Jezus sprak van een nieuw Koninkrijk dat spoedig zou komen en Zijn boodschap was Goed Nieuws! 
Over dit leesplan

Losgeld Voor Velen

Jezus deed krachtige uitspraken, zowel over wie Hij was als over wat Zijn bediening op aarde was. Ga met ons mee op reis door...

More

We willen Lumo, in samenwerking met OneHope, bedanken voor het leveren van dit plan. Voor meer informatie, bezoek: https://lumoproject.com/

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid