Maak het in orde met anderen

Overdenking

Conflictoplossing


Het beste voorbeeld dat we hebben over het oplossen van conflicten is God zelf. Keer op keer keerden we ons van Hem af. We hebben tegen Hem gezondigd. En we deden dingen waarvan we wisten dat ze niet goed voor ons waren.


Dus God besloot tot een ​​conflictoplossing - met ons. Hoe heeft Hij dat gedaan? Nederig en direct. 


God zond Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde om geboren te worden in een nederige, vuile dierenstal. Hij kwam als een van ons - een mens. Hij leefde net zoals een mens dat zou doen. Maar in tegenstelling tot ons, leefde Jezus een volmaakt, zondeloos leven. Toen stierf Hij aan het kruis om voor onze zonden te betalen in de ultieme conflictoplossing. 


Dat hoefde Hij niet, maar Hij koos ervoor. Hij nam wat we verdienden en legde het op Zichzelf. Hij stierf om met het conflict de confrontatie aan te gaan en vergaf ons onze zonden zodat we bij Hem konden zijn.


Als we onszelf volgelingen van Jezus noemen, moeten we aan Zijn leiding gevolg geven. En dat betekent dat dingen een beetje rommelig kunnen worden. Hij vraagt ​​ons met het conflict frontaal de confrontatie aan te gaan in plaats van er voor weg te rennen, door onmiddellijk, direct en nederig te gaan - net zoals Hij deed.


Een ding om te onthouden is dat het op een gezonde manier omgaan met conflicten niet altijd onze relaties zal verbeteren. Soms accepteren mensen je excuses niet. En soms verdwijnt het conflict niet van de ene op de andere dag. Maar leren omgaan met conflicten op een gezonde manier geneest je hart, zelfs als het je relatie niet geneest. Waarom? Omdat als we op de juiste manier met conflicten omgaan, we meer op Jezus gaan lijken. 


Laten we het conflict omarmen. Laten we als Jezus zijn - nederig en vergevingsgezind. Denk eraan: Hij heeft ons gered hoewel we het niet verdienden. Laten we diezelfde genade dus ook aan anderen geven, zelfs als we denken dat ze het ook niet verdienen. 


Bid dit: God, help mij om met conflicten om te gaan op een manier die U eert. Geef me wijsheid en help me om mijn relaties op orde te krijgen. Help me anderen te vergeven zoals U me hebt vergeven. In Jezus' naam, amen.