Imago Vrij: Waarom is het leven beter als niet alles over jou gaat

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

Het beste nieuws op aarde


Er zijn twee manieren om te zeggen: "Het gaat niet over jou." De ene is een berisping, het opgeheven vingertje. Maar het kan ook een andere betekenis hebben: "Het gaat niet over jou" kan je opluchten. De vriend die je afwees, de ouder die je pijn deed, de baas die je beledigde, de buurman die brutaal was - het gaat niet over jou. Hun gebrokenheid, hun koude, indringende woorden; niets van dat alles ging over jou. Het ging over henzelf. Misschien is je huis niet zo groot als je zou willen. Misschien ben je in je bediening niet zo succesvol of je naam is minder bekend. Het gaat allemaal godzijdank niet over jou. Je huwelijk, je roeping, je leven hier op aarde, niets van dat alles gaat over jou. Alles gaat over God, van het begin tot het einde, en dat is het beste nieuws op aarde. 


Dingen op jou betrekken die niet over jou gaan, legt een verschrikkelijke last op jou. Diep van binnen weten we allemaal dat we ons leven een stuk eenvoudiger kunnen maken. We zouden bijvoorbeeld kunnen stoppen met onze pogingen om mensen te behagen of onszelf te vergelijken. Of misschien kunnen we stoppen met focussen op onze gebreken of te berusten ​​bij afwijzing. Laten we ons wat minder op onszelf en een beetje meer op God concentreren. Onze schouders zouden zo veel lichter aanvoelen. Maar ja, hoe doe je dat? 


Je focus verschuiven van jezelf naar God toe is veel moeilijker dan het lijkt. In tijden van gebrokenheid zit het in onze natuur om naar ons innerlijk te kijken. Dat maakt dat we onze ijdelheid veel moeilijker kunnen afschudden. Vanaf het moment dat ik mijn eigen "Ik-gerichtheid" leerde ontdekken - zowel de aantrekkingskracht als het gevaar ervan - nam God me mee op een lange reis naar vrijheid. Hij leerde me hoe ik mijn zicht terug op Hem kon afstemmen. Dat veranderde letterlijk mijn leven. Het leven gaat immers niet over mij! Ik moet mijn focus naar Christus verschuiven! Vanaf het moment dat ik die waarheid begreep, sprong er een lied op in mijn hart. Dat lied kan ik niet stoppen om te zingen voor anderen. 


Ik weet uit eigen ervaring dat het moeilijk is om recht in het gezicht van je ijdelheid te kijken. We moeten beseffen dat we alleen zo de betovering van onze "eigen-ik" kunnen verbreken. En wow, wat is dit de moeite waard! Moge God in de verborgen plaatsen van je hart schijnen. Moge Hij je de moed geven om jezelf eerlijk te bekijken. 
Waarom denk je dat het beseffen van 'het gaat niet over jou' bevrijdend zou kunnen werken?
Voor meer informatie over Imago Vrij bezoek http://sheworships.com/free-of-me-book