Vergeving

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Vergeving Laten we naar een aantal Bijbelverzen kijken. God wil graag dat je vrede hebt, dat je onbevreesd bent, vol van geloof, hoop en liefde. Hij wil niet dat je angstig bent of vol van woede. Deze schriftgedeelten over vergeving leren je hoe je een meer vergevingsgezind persoon kunt worden.


De mens zegt: Ik weet dat ik hem boos heb gemaakt, maar ik denk dat hij het wel zal vergeten. Maar...


God zegt Zo werkt het niet. Mensen houden vast aan dingen die hen pijn hebben gedaan. Spreuken 18:19
De mens zegt Je hebt geen idee hoeveel kwaad ik heb aangericht! Ik kan niet meer vergeven worden.


God zegt Ik ben een ''opnieuw'' God. Ik verander niet. Ik vergeef steeds weer. Micha 7:18-19
De mens zegt Ja, ik denk dat ik haar pijn heb gedaan, maar ik ga nu echt niet naar haar toe. 


God zegt Dan zijn jouw aanbidding en godsdienst beide inhoudsloos. Zoek verzoening. Mattheüs 5:23-24