Elisa: een verhaal over een lachwekkend geloof

Overdenking
Het verhaal van Elisa begint in 1 Koningen 19:14-21 waar God aan Elia zegt om Elisa te zalven als de profeet die hem zal vervangen. In deze verzen lezen we dat Elia Elisa vindt in een veld waar hij aan het ploegen is met een paar ossen. Onmiddellijk gooit Elia zijn mantel op Elisa als een uitnodiging om hem te volgen. Elisa gehoorzaamt meteen en verbrandt zijn ploeg. Hij kookt de ossen en geeft deze aan zijn vrienden om te eten. Elisa vertoonde een lachwekkende toewijding aan Elia. Hij verspilde geen tijd en gehoorzaamde onmiddellijk. Hij ging niet weg om de tijd te nemen erover na te denken. Hij schreef geen lijst met voor- en nadelen op. Hij wilde niet op veilig spelen. Hij zei onmiddellijk ja op Gods roeping door Elia.

Elisa's lachwekkende toewijding laat zien dat de kosten om God te volgen groot zijn. Maar de kosten om Hem niet te volgen, zijn nóg groter. Bovendien wijdde Elisa zich volledig toe. Hij verbrandde zijn ploegen, slachtte zijn ossen en liet de nalatenschap van zijn familie achter. Hij liet alles achter wat hij kende en liefhad. Elisa laat ons zien dat je afstand moet nemen van je veiligheid, wil je tot je bestemming komen. Heb jij je onmiddellijk en volledig toegewijd aan God zoals Elisa? Van welke veiligheid zou je misschien afstand moeten nemen om tot je bestemming te komen?