Gebed

3 Weken

Leer hoe je het beste kunt bidden, zowel door gebeden van gelovigen als de woorden van Jezus Zelf. Vind aanmoedigingen om jouw verzoeken dagelijks bij God te brengen, met verdraagzaamheid en geduld. Ontdek voorbeelden van lege, zelf rechtvaardigende gebeden, afgezet tegen de pure gebeden van hen met een rein hart. Bid voortdurend.

Uitgever

Dit lees plan is door YouVersion.com verstrekt.

Over deze uitgever

Meer dan 500000 keer voltooid