Vertrouwen, werken en rusten

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Vertrouwen, werken en rusten


''Werken'' moet wel een van de populairste modewoorden zijn in de zakenwereld van vandaag. Het Amerikaanse tv-programma Shark Tank moedigt ondernemers aan om harder te werken om zo meer winst binnen te halen. Het lijkt wel alsof iedereen bezig is met een "bijbaantje" naast hun voltijdse baan. Maar wat heeft de Bijbel te zeggen over ons werk? Aan de ene kant prijst de Schrift hard werken aan. Colossenzen 3:23 (HTB) zegt: ''Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Here is en niet voor mensen.'' Christenen mogen wel meegaan met de huidige cultuur die hard werken aanprijst, maar ze moeten ook bezig zijn met de Bijbelse waarheid dat het God is die resultaten behaalt en niet wijzelf of ons werk (Deuteronomium 8:17-18). Als christenen moeten we de spanning omarmen tussen hard werk aan de ene kant en het vertrouwen op God aan de andere kant, om zo ware rust te vinden.


Jozua 6 laat een geweldig voorbeeld zien hoe we die spanning op een goede manier kunnen omarmen. Toen de Israëlieten door Jozua naar het Beloofde Land werden geleid, stonden ze voor een impasse: de schijnbaar ondoordringbare stad Jericho. In Jozua 6:2 (HTB) staat: ''Maar de Here zei tegen Jozua: ‘Jericho, zijn koning en al zijn machtige strijders zijn al verslagen, want Ik heb hen in uw macht gegeven!''' Maar in plaats van Jozua en de Israëlieten bovenmenselijke kracht en behendigheid te geven om Jericho zelf te verslaan, eiste God dat ze een ongelofelijk groot vertrouwen in Hem zouden hebben. De Heer droeg Jozua op om de Israëlieten zeven dagen lang rondom Jericho te leiden, en op de laatste dag te eindigen met een oorverdovend gejuich richting de stadsmuren. 


Zoals dit in het verleden zo vaak het geval is geweest, heeft God ''de dwazen van de wereld uitverkoren om de wijzen te beschamen.'' In plaats van Jozua en de Israëlieten toe te staan ​​de strijd op eigen kracht te winnen, legde God een plan uit om ervoor te zorgen dat alleen Hij de glorie zou krijgen. Voordat Hij de Israëlieten de overwinning schonk, vroeg God hen om te vertrouwen dat Hij zou voorzien. En Jozua deed dit, zonder te twijfelen. De Israëlieten vertrouwden op Gods plan. Vervolgens gingen ze aan het werk: ze marcheerden, bliezen op hun trompet, en juichten totdat de muren van Jericho neerstortten. 


Uiteraard was het niet het marcheren, juichen en werken dat de muren van Jericho deed neervallen. Het was God. En ik denk dat dat nou net is wat God aan de Israëlieten en ons wilde laten zien. Ons harde werk is goed! Maar geloven dat ons harde werken de reden is dat we resultaten boeken, is hetzelfde als de Israëlieten die zouden geloven dat juichen ertoe leidde dat een ondoordringbare stad tot op de grond toe verkruimeld werd.


Jozua en de Israëlieten laten ons zien dat we niet moeten proberen de spanning tussen werken en vertrouwen op te lossen. In plaats daarvan zouden we die spanning moeten omarmen. Vertrouwen en werken zijn niet in strijd met elkaar, ze zijn juist aan elkaar verbonden. In Spreuken 16 laat Salomo zien dat er een bepaalde volgorde is tussen vertrouwen en werken dat de Heer eert en ons ware rust schenkt. De komende drie dagen zullen we dit hoofdstuk nader gaan bekijken.