God zoeken in aanbidding

Dag 1 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking
Aanbidding. We doen het allemaal. Elke dag geven we onze genegenheid, eerbied, toewijding en verheerlijking aan iets of iemand. Wie of wat aanbid jij? Te vaak ligt mijn toewijding bij de dingen van deze wereld. Maar als we God zien zoals Hij werkelijk is, is onze aanbidding waarachtig en spontaan.'s Avonds was ik een keer met mijn familie bij een professionele basketbalwedstrijd. Toen de spelers het veld opkwamen terwijl er vuurwerk afging (ja, binnenin het gebouw!) waren mijn kinderen helemaal gefascineerd. De high-tech surround-sound videoschermen schreeuwden naar de toeschouwers: "Iedereen, laat je horen!"Het hele gebouw was vervuld met geschreeuw, gefluit en elke andere mogelijke vorm van lawaai maken. Het enthousiasme wanneer het thuisteam scoorde was ongelofelijk. Toen ik rondkeek zag ik een man een ontzettend grote teamhoed dragen, en een groepje jongens met gezichten geschminkt in de teamkleuren. Het maakte niet uit of het basketbalteam het goed deed of niet, de fans waren verkocht! Dit was een vorm van aanbidding.Mijn kinderen doen aan sport en dus realiseer ik me hoe makkelijk een fan enigszins kan overdrijven op het gebied van enthousiasme. Zulke wedstrijden kunnen heel leuk zijn. Het is leuk om een fan te zijn en je team aan te moedigen. Ik heb echter altijd geloofd dat God een vergelijkbare (en zelfs grotere) passie verlangt voor Hem, de Sterspeler die alle sterren heeft gemaakt en ze kent bij naam!

Hij is de Meest Waardevolle Speler voor eeuwig en altijd. Hij is de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, Koning der Koningen en Heer der Heren! De grote Ik Ben!Ik bid dat deze eenvoudige overdenking je relatie met God op zo'n manier zal versterken dat je je volledig overgeeft in aanbidding aan de Ene en Enige die jouw aanbidding waardig is. Bid dit gebed met me mee, en moge je nooit meer hetzelfde zijn! Amen?