Mensen vergeven die ons hebben verwond

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

De schoonheid van vergeving

Vergeving in de Bijbel gaat direct en specifiek over persoonlijke verwondingen, ongeacht hoe diep ze zijn of hoe lang geleden je ze ook opliep. Als we door fouten uit het verleden heen werken, is het belangrijk om die zonden nauwkeurig te benoemen. Op die manier kunnen we het werkelijke probleem identificeren en bekennen. In de Bijbel betekent het woord “bekennen” “instemmen” met de kwestie. Als we de zonde nauwkeurig belijden, zijn we het eens met God wat betreft de ware aard van het probleem tussen ons en anderen.

Jacob gaf zijn zonen heel wijs advies. Hij zei hen precies wat ze moesten zeggen: “Vergeef je broers alsjeblieft voor het grote onrecht dat ze je hebben aangedaan — voor de zonde van hoe wreed ze je behandeld hebben.” De term “groot onrecht” kan ook vertaald worden als “kwaad.” Op het moment van bekennen kunnen we geneigd zijn onze zonden, of die van de ander, te bagatelliseren. Het gedrag van de broers van Jozef was niks minder dan kwaad. Jozef kende uit de eerste hand de diepte van hun verdorvenheid. Dit was de last die zijn broers al die jaren met zich meedroegen, de last die maakte dat ze bang voor Jozef waren—en terecht! Ze waren schuldig aan het kwaad tegen de man die nu hun rechter was. Maar reageerde Jozef, toen ze hun kwaad opbiechtten, door met meer kwaad te vergelden? Nee! Jozef huilde! Hij zag dat God ook door het slechte gedrag van zijn broers heen werkte. En dus was hij in staat om te vergeven, zijn broers te troosten en de relatie met hen te herstellen.

1 Joh 1:9 zegt: “Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan.” Kijk naar de schoonheid van vergeving! Vergeving kan teruggaan naar de diepste fouten van vele jaren geleden en kan zelfs mensen bevrijden van de last die ze sinds hun kindertijd met zich mee hebben gedragen.