Doop en kracht van GodVoorbeeld

Doop en kracht van God

Dag 1 van 7

Water en Geest?

Voor wie denkt dat dit leesplan vooral bedoeld is om de waterdoop uit te leggen, nee helaas. We gaan het in dit plan niet alleen hebben over de waterdoop.

Maar we halen een aantal beloftes aan die te maken hebben met de doop. Een daarvan gaat over kracht. Kracht van God. De aanleiding van dit plan is de tekst uit Lukas, die Jezus uitsprak net voordat Hij zijn discipelen op aarde achterliet.

"En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden" (Lukas 24:49, HSV).

Waar heeft Jezus het hier over? En wat heeft dit met de waterdoop te maken? Ik vertel je vooraf alvast dat ik ook niet alle antwoorden heb, maar ik wil je uitnodigen om deze zoektocht met mij samen aan te gaan. Want er is meer. Veel meer..

Over 7 dagen weet je meer. Heb je je de volgende vragen wel eens afgevraagd?

Waarom wordt Jezus gedoopt in water voordat Hij zijn bediening begint? Wat is de reden dat de Heilige Geest vervolgens op Hem neerdaalt?

Waarom wordt Paulus gedoopt, wordt hij vervolgens gesterkt en gaat hij daarna aan de slag om heel de wereld te vertellen wie Jezus is?

Waarom worden Cornelius en zijn vrienden gedoopt met water, nadat de Heilige Geest gevallen is?

Zou er een verband zijn tussen waterdoop en de uitstorting van de Geest?

En wat is de reden dat Jezus zegt dat ze moeten wachten op de ‘kracht die van boven komt’?

En heeft het effect als die kracht van de hoogte komt?

Kunnen jij en ik ook nog steeds die kracht ontvangen?

Heeft dit soms iets te maken met dat Paulus zegt in 1 Korinthe 2:4-5: "En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God" (HSV).

De Heilige Geest, kracht en doop hebben blijkbaar iets met elkaar te maken.

Voor vandaag wil ik je vragen om dit gebed te bidden:

Hemelse Vader, ik verdiep mij nu in een thema wat grote gevolgen kan hebben. Kracht, doop en Heilige Geest. Ik besef niet wat er kan gebeuren en misschien vind ik het een beetje spannend. Maar ik sta open om mijn denken te vernieuwen en net zoals Elisa, Paulus en Jezus zelf te groeien in kracht. Help mij, toon mij of ik iets moet veranderen. Verdiep mijn inzicht en kennis over wie U bent. Ik ben hier Vader, compleet. Ik ben beschikbaar om te groeien in karakter en in kracht van U. Hallelujah, ik prijs Uw naam. Amen.

Dag 2

Over dit leesplan

Doop en kracht van God

De doop is een prachtig, maar ook een krachtig middel van God. In dit leesplan ontdek je de basis wat groeien in kracht van God te maken heeft met de doop. Oh ja, hebben we het nu over de waterdoop of doop met de Geest? ...

More

We willen Jozua en Kaleb bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://www.jozuaenkaleb.nl/

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid