Zonder angst: een zes weken durende reis

Overdenking
IntroductieBereid je hart voor op een zes weken durende reis richting onverschrokkenheid! Jezus zei: Houd moed, Ik ben het. Wees maar niet bang (Marcus 6:50). Dit zijn niet alleen Bijbelse waarheden, dit zijn beproefde manieren van leven in de waarheid!Onze reis bestaat uit:

dag 1-2: Inleiding

dag 3-42: Van angstig naar zonder angst
1. Dit deel is verdeeld in wekelijkse hoofdstukken (van zeven dagen), elke week met een specifiek thema dat elke dag aandacht krijgt. Elke zesde en zevende dag is er tijd voor evaluatie en reflectie op het thema en de verzen van de voorbije week.

2. Elke dag zal je gevraagd worden om een passage uit de Bijbel te lezen in 'Water van Zijn Woord'.

3. Daarna zul je geleid worden naar het toepassen en overdenken van de passage in 'Wandel in Waarheid'.

4. Elke dag zal eindigen met 'Focus de ogen van je hart'. Dit geeft je de kans om te memoriseren en te mediteren op het Bijbelgedeelte van de week.Lees de volgende verzen en bewaar ze gedurende deze studie in je hart en geest:
1 Johannes 4:18, Jesaja 54:4, Jesaja 62:4-5 , Jesaja 61:10Begin elke dag met de Heer door Hem te vragen je te helpen aanbidden met heel je hart, ziel, geest en kracht (Ik adviseer In Christ Alone van Stuart Townend en Keith Getty. Je kunt het vinden op iTunes of YouTube). Ik bid dat deze tijd van afzondering met God alleen voor jou tot een speciale zegen mag zijn.Ga na een tijd van aanbidding in gebed met lofprijzing en dankbaarheid. Belijd daarna je zonden en je verlangen naar vergeving. Sluit je tijd van gebed af door God te vragen je hart te openen, zodat de waarheid die Hij verlangt in je geplant kan worden gedurende deze zes weken; dat God een volledig nieuwe basis van trouw en onverschrokkenheid mag leggen, die angst en ongeloof zullen vervangen. Wees niet bang om Hem om hulp te vragen om Zijn stem te horen, zodat je Hem kunt zien, en Hij je de genade geeft die je nodig hebt om de weg te bewandelen die Hij wil dat je bewandelt.Wees verheugd! De Heer zal iets nieuws doen! Dat je hart vervuld mag worden met de volheid van de Heer!Tenzij anders vermeld, zijn Bijbelcitaten in de tekst opgenomen uit Het Boek, HTB. Copyright © 2001 door Crossway Bijbels, een afdeling van Good New Publishers. Alle rechten voorbehouden.