Hij is opgestaan!

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Heeft de opstanding echt plaatsgevonden?

Is Jezus echt gestorven en opgestaan uit de dood? Sommigen zeggen dat er geen bewijs is voor het christelijk geloof, maar eigenlijk is vanuit historisch oogpunt de opstanding van Jezus het best gedocumenteerde feit in de oudheid. Mensen hebben geprobeerd dat aan te vechten op talloze manieren – Jezus was niet echt dood, de discipelen gingen naar het verkeerde graf, of de discipelen hebben zijn lichaam gestolen. Maar geen van de theorieën die de opstanding proberen te ontkennen houdt stand. Uiteindelijk is het onomstotelijk bewezen dat de discipelen (en honderden anderen) geloofden dat zij persoonlijk de opgestane Jezus hebben gezien, aangeraakt, met hem gegeten, gewandeld en gesproken hebben. Zij stierven voor dit getuigenis en wie zou sterven voor een leugen?

Misschien zou je antwoorden dat velen door de geschiedenis heen gedood zijn voor dingen die niet waar waren. Maar er is een heel belangrijk verschil tussen de discipelen en andere martelaren. De discipelen geloofden niet alleen dat Jezus uit de dood was opgestaan, ze claimden ooggetuigen te zijn van zijn opstanding. Met andere woorden, de opstanding was niet iets waarvan ze geloofden dat het waar was; ze wisten zeker dat het waar was. Dat betekent dat wanneer ze logen, ze zouden weten dat ze logen – en dat ze allemaal stierven voor een leugen waarvan ze wisten dat het een leugen was. Erg onwaarschijnlijk! Niet een van hen veranderde zijn verhaal toen ze voor de galg of het zwaard stonden. Ze getuigden allemaal blijmoedig met hun bloed van de realiteit dat Jezus uit de dood was opgestaan.

De moed van de discipelen die ze lieten zien in het aanzicht van de dood was niet alleen opmerkelijk; het was al helemaal ongewoon door alles wat we van hen weten uit de Bijbel. Ze lieten alles vallen toen Jezus gekruisigd was. Eén verraadde Hem, een ander ontkende Hem en de rest rende voor hun leven. Ze waren niet moedig en dapper; ze waren zwakke lafaards. Maar toen veranderde iets radicaals hen. Iets veranderde hen in moedige getuigen die het evangelie overal verkondigden. Wat hen veranderde was om met de opgestane Christus te zijn – ze spraken met Hem, wandelden met Hem en aten zelfs met Hem, wekenlang nadat Hij was opgestaan uit de dood.

De discipelen verloren alles vanwege hun getuigenis van de opstanding van Christus en ze kregen er niks voor in deze wereld. Als Christus niet uit de dood was opgestaan zijn alle discipelen een verschrikkelijke dood gestorven om bewust bedrog vol te houden. Geloof je echt dat dat gebeurd is? Geen enkele kans.