De grote strijd

Overdenking

De wereld begon niet met een oorlog


Allerlei mythes over de hele wereld zeggen dat de wereld begon met een kosmische strijd. De beroemde Babylonische scheppingsmythe beschrijft bijvoorbeeld hoe de god Marduk een zeegodin verslaat en uit haar dode lichaam de aarde en de hemel vormt. De Kanaänieten hadden vergelijkbare mythes.


De Bijbel noemt God ook de overwinnaar over de zee en haar monsters (zie Psalm 89:9-11 en Psalm 74:12-14). Maar nergens in Gods Woord wordt de schepping geschilderd als een strijd tussen God en iets of iemand anders.


In het begin was er alleen God. Al het andere is door Hem geschapen; niet uit het lichaam van een godin, maar uit het niets, door de woorden die Hij sprak. Zoals Hebreeën 11:3 het verwoordt: “Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is” (HSV).


God versloeg geen tegenstanders in het scheppingsproces. Die had Hij niet. De wereld begon niet met een oorlog, maar met een zorgvuldig uitgedacht plan van een liefhebbende Schepper.


Vraag

Maakt het voor jou uit of deze wereld begon met een kosmische strijd of met Gods scheppingsplan?