Schokkende liefde

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

OverdenkingGeloven als een kind


Weet je nog hoe je als kind een nieuw doosje speelklei openmaakte, met zo’n kleurig dekseltje erop? Het verschil tussen een verse portie speelklei en dat harde, oude korrelige spul is snel duidelijk wanneer je er iets van probeert te kleien. Die soepele, verse klei waar je zoveel mee kan wordt mettertijd en door blootstelling aan de lucht steeds harder, brokkeliger en een stuk minder flexibel. 


Iets soortgelijks gebeurt met het menselijk brein naarmate we ouders worden. Experts zijn het erover eens dat ervaringen uit onze jeugd ons meer vormen dan andere levensfasen. Wie we vandaag de dag zijn is voornamelijk bepaald door de eerste 10 jaar van ons leven. Het medische woord ‘hersenplasticiteit’ is een sjieke term die aangeeft dat net als met een pakje klei, onze hersenen zacht en plooibaar zijn in onze kinderjaren.


Liedteksten, reclameleuzen en nieuwe talen zijn makkelijker aan te leren als we jong zijn. Helaas geldt dit ook voor negatieve gedachtepatronen. Afwijzing, schaamte en disfunctionaliteit worden aan ons doorgegeven door de mensen die ons in onze jeugd beïnvloeden, niet alleen door wat ze zeggen, maar door hoe ze leven.


Zonder dat we het doorhebben beginnen we vragen te stellen als:  • Wat maakt dat mensen van mij houden?

  • Wat maakt mij waardevol?

  • Welk deel van mezelf moet ik verbergen om te zorgen dat ik erbij hoor?

  • Waardoor voel ik me veilig?


Als kinderen bepalen we al wat de antwoorden op deze vragen zijn voordat we hier echt over na kunnen denken. We buigen, passen ons aan en veren mee met wat anderen over ons zeggen in een naïeve poging om te overleven. Om die reden is wat Jezus zegt over kinderen in Markus 10 zo diepgaand: "Laat de kinderen tot Mij komen." Zijn woorden laten iets belangrijks zien van Gods hart voor ons.


God ziet ons als zijn kinderen! Terwijl wij denken dat we zouden moeten krijgen wat we verdienen stroomt Gods 'shocking love' ongehinderd naar ons toe, ondanks onze vergissingen, fouten en onzekerheid.


Deze nieuwe vorm van kind-zijn, of geestelijk kind-zijn, is een geweldige gelegenheid voor ons om een goed beeld van God te vormen, als de liefdevolle, meelevende Vader die Hij is.


Reflectie: Hoe zie jij God? Bekommert Hij zich wel over jou? Is Hij zelfs vijandig? Of geloof jij dat God, die vol ontferming is, wil dat jij naar Hem toekomt?


Gebed: Heer, help me in te zien dat ik Uw geliefde kind ben. Dank U dat U mij niet afwijst maar mij juist dichter naar U toe roept. Ik bid dat mijn beeld van U niet langer wordt bepaald door negatieve ervaringen uit mijn jeugd. Geef mij in plaats daarvan een hart dat vol vertrouwen openstaat voor Uw Vaderliefde en dat gemotiveerd is om onze relatie vandaag op nummer 1 te zetten.