In beweging voor Gods schepping - voor mensen met een groen hart

Dag 1 van 3 • Lezing van vandaag

Overdenking

Redding voor mens én dier!

Dit leesplan maakt onderdeel uit van vier delen van ieder drie leesdagen. Het beschrijft het herstel wat Jezus heeft gebracht door zijn werk aan het kruis. Herstel met God (1), jezelf (2), de ander (3) en de aarde (4).

Dit vierde leesplan gaat over het herstel met de aarde. Hoe kun jij in beweging komen voor de natuur. De plannen kunnen los van elkaar gelezen worden. Veel leesplezier!

Zou Ik dan geen verdriet hebben…?

Het verhaal van Jona is waarschijnlijk een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Jona wordt geroepen door God om een boodschap van herstel te brengen, maar hij ziet dit niet zitten. De vijand een kans geven om onder het oordeel van God uit te komen? Jona wil dat niet, loopt weg, komt in de problemen, maar gaat dan toch op pad om Ninevé te waarschuwen. En tot zijn grote verbazing en misschien wel woede, komt de stad tot bekering.

Het verhaal eindigt vrij abrupt met een retorische vraag van God. Hij sluit aan bij de boosheid van Jona en zet die in een ander perspectief. God doet een beroep op het begrip van Jona.

‘Als jij, Jona, je al zo druk maakt over die boom, waar je geen enkele moeite voor hebt gedaan, begrijp je dan niet dat Ik, de Schepper van alles wat leeft, Me druk maak over het heil van de inwoners in deze stad en alle dieren?’

Tijdens de storm belijdt Jona dat hij gelooft in God als de Schepper die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit verhaal zit vol met ecologische aspecten. Van de vis die Jona opslokt, tot de dieren in Ninevé die meededen met het vasten. Van de groei van de boom om in de schaduw te kunnen zitten, tot de worm die de boom aanvreet. God gebruikt zijn schepping om ons dingen te leren.

Hoor je God spreken door zijn schepping? De laatste woorden van het boek laten een nieuw perspectief op redding zien: God maakt zich druk over het heil van álle inwoners van Ninevé. Mens en dier zijn lotgenoten en ook beiden deel van Gods genade. En dit klopt helemaal met de verbolgen uitroep van Jona: ‘Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.’

Om over na te denken:

  • Hoe zou jij God omschrijven? Wat zou jij kunnen doen om je in te zetten voor de kwetsbare insecten en andere kleine schepselen in jouw tuin?

Een tip voor een ontspannen bezigheid:

Maak een insectenhotel of doe mee aan een vogelteldag.