Hoe moet ik omgaan met stress?

Dag 1 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Ik zie het niet meer zitten…
Ik kijk uit het raam en zie niets… Mijn hoofd zit vol en ik vind geen ruimte om zaken op een rijtje te krijgen. Herken je dit? Pure stress.

Waren er mensen in de Bijbel ook gestrest? Wie dan?

Denk maar eens aan de soldaten die tegenover Goliath stonden. Die waren vol stress! Stress door angst. En laat nu juist een klein mannetje, de jongste van een rij zonen uit het huis van Isaï, zonder een soldatenpak aan, het slagveld op lopen. En hij zag een grote reus voor zich:

“Uit het leger van de Filistijnen kwam een kampvechter naar voren: Goliath uit Gat. Hij was 6 el en een span [ (bijna 3 meter) ] lang. Hij had een koperen helm op zijn hoofd en een geschubd pantser aan. Dat pantser woog wel 5000 sikkels koper [ (55 kilo) ]” (1 Samuel 17:4, BB).

Als je van zo’n tegenstander geen stress krijgt, weet ik het ook niet meer.

Welke reus heb jij voor je staan?

  • De reus van negatieve gedachten over jezelf?
  • De reus van negatieve woorden die anderen over je hebben uitgesproken?
  • De reus van negatieve ervaringen in het verleden?
  • De reus van angst?

Even terug naar David. Hij zei vol vertrouwen: "Laat niemand de moed verliezen door die Filistijn. Ik zal met hem vechten" (vers 32).

David, die geen geoefende soldaat was, roept op om de moed niet te verliezen. Waar haalt hij zijn moed vandaan? Waardoor kan hij zijn angst loslaten?

Dit is zijn geheim, David vertrouwt op God: “Hij zal mij ook redden uit de handen van deze Filistijn” (vers 37).

Zo blij dat je bestaat! daag in jouw stress en angst deze woorden van David over jouw eigen leven uit te spreken: “Hij zal mij redden!” Laat deze zin resoneren in je binnenste en spreek het uit: "Hij zal mij redden!"

Zo blij dat je bestaat!

Wilma Veen

P.S. De teksten van dit leesplan vind je ook in de dagelijkse bemoedigingsmail 'Ik Wonder Jou'. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl . Daarbij ontvang je een gratis poster, gemaakt door mij, Wilma!