Werk in uitvoering

Overdenking

Het boek HaggaÏ


Het eerste vers van Haggaï's boek zegt dat het werd geschreven tijdens de regering van Darius, een Perzische koning. Het lijkt misschien vreemd dat een Israëlitische profeet zijn boek in de context van de Perzische geschiedenis plaatst, maar de Israëlieten waren nog maar kort geleden teruggekeerd uit de ballingschap die Gods oordeel was geweest over eeuwen van zondig gedrag. Zij werden nog steeds overheerst door de Perzen en waren sterk afhankelijk van koning Darius voor toestemming om hun land in het algemeen, en de tempel in het bijzonder, weer op te bouwen. Maar zij mochten tenminste weer in hun eigen land wonen na 70 jaar ballingschap! Dit had een tijd van vreugde en herstel moeten zijn. Er waren echter enkele grote problemen die een direct gevolg waren van de erbarmelijke geestelijke toestand van het volk. Haggaï was door God gezonden om deze problemen aan te pakken.


Lees de komende dagen met ons mee om te zien wat deze profeet te zeggen heeft tegen de Israëlieten en tegen ons!