Only Jesus - waarom Jezus uniek is

Overdenking

Jezus is Uniek!


Wie is die man die tweeduizend jaar geleden leefde en waar nog steeds over gesproken wordt? Waar nog steeds liedjes over geschreven worden? Die zelf geen boek geschreven heeft, maar waar boeken over vol geschreven zijn? 


Die man is Jezus. Hij is de enige man die kan zeggen dat Hij geboren is uit een maagd. Een wonder tegen alle wetten van de natuur in en bijna niemand merkte dit op. Jezus groeide onopvallend op in een timmermansgezin. Hij was niet superrijk en ook zijn familie had geen status. En toch lees je in Matteüs 2:3 en 16 dat zijn geboorte zorgde voor een grote schok bij koning Herodes en iedereen in Jeruzalem. Met een grootschalige kindermoord als gevolg. Er is geen baby die ooit zoiets groots los wist te maken met zijn geboorte. 


Als twaalfjarige jongen liet Jezus geleerden al versteld staan van de kennis die Hij had. Dit doet Hij nog vaker in zijn leven zoals beschreven wordt in Johannes 7:15. Daar vragen de geleerden zich af hoe Jezus zoveel kan weten terwijl Hij helemaal geen opleiding gehad heeft. De kennis die Jezus had was dus uniek, omdat Hij de kennis niet had gekregen op een van de rabijnenscholen. Dat is de plek waar eigenlijk alle Bijbelgeleerden opgeleid werden in die tijd. Alleen Jezus heeft dus geen opleiding gehad, maar had wel kennis. 


Nog iets wat uniek is aan Jezus is de heerschappij die Hij heeft. In Mattheüs 28:18 lees je dat Jezus zegt dat Hij de macht heeft over hemel en aarde. Door de heerschappij en almacht die Jezus had mislukte bij Hem nooit een wonder en zorgde Hij ervoor dat de satan beefde. Zo dreef Jezus allerlei demonen uit, zoals bij een man die veel demonen in zich had, veranderde Hij water in wijn en genas Hij mensen die ziek waren. Mensen verbaasden zich zelfs over de dingen die Jezus deed zoals je leest in Mattheüs 8:23-27 waar Jezus de storm bestraffend toesprak waardoor deze ging liggen.   


Ook in de omgang met mensen was Jezus uniek. Jezus gaf aandacht aan kinderen, praatte in het openbaar met vrouwen, ging om met criminelen en uitte zijn kritiek over machtsmisbruik. Iets wat heel ongebruikelijk was in die tijd, maar Jezus liet zich daardoor niet tegenhouden, Hij doorbrak taboes en wilde iedereen bereiken. 


Jezus deed dingen die niemand anders deed. Niemand eiste ooit in alle ernst de wereld voor zichzelf op. Niemand heeft ooit beweerd te gaan sterven voor ALLE mensen. Niemand heeft ooit met klem gezegd dat hij uit de dood zou opstaan. Niemand beloofde dat hij zijn geest uit zou storten. Niemand heeft gezegd dat hij uit de hemel terug zou komen om te oordelen. Niemand… Behalve Jezus, Hij deed dit allemaal wel.  


Jezus' dagtaak was niet om te filosoferen waar het kwaad vandaan kwam, maar Hij bestrafte het kwaad en nam het lijden op Zich. Hij werd gestraft met de dood terwijl Hij zonder zonden was. Jezus ging dieper dan jij en ik. En Jezus gaf een unieke eenheid: Dat God en mens samen kunnen zijn, wat daarvoor niet mogelijk was. Door Jezus mogen jij en ik één zijn met God. 


Vraag:   • Jezus is uniek en dat kan je nog steeds zien en merken, waarin zie of merk jij dat Jezus uniek is?


Gebed:

Jezus, U bent uniek, dank U wel dat ik dat mag lezen in de Bijbel. Het is zo mooi dat U dingen doet en zegt die niemand anders doet of zegt. Dank U wel dat ik ook nu nog kan zien dat U uniek bent. Wilt U mij helpen om de unieke kanten van U te zien die nu nog steeds zichtbaar zijn?

In Jezus’ naam, amen.