Leiding en vervulling van de Heilige Geest

Overdenking

De Heilige Geest: wie is Hij?

God als goede Vader kunnen we over het algemeen nog begrijpen. Jezus, die als Zoon van God naar deze wereld kwam, geleden heeft en gestorven is waardoor wij rechtvaardig verklaard zijn en bij de Vader kunnen komen, dat snappen we al wat beter. Maar de Heilige Geest, dat is niet zo vatbaar. Dat de Heilige Geest niet zomaar een “ding” is, is duidelijk. Hij is een persoon, waarmee ik bedoel dat Hij een eigen identiteit heeft en bewust is van zijn bestaan. De Heilige Geest heeft de karakteristieken van een persoon, Hij handelt als een persoon, wordt behandeld als een persoon en is de derde Persoon van de drie-eenheid. De Heilige Geest heeft gevoelens en kan bedroefd worden (Efeze 4:30). Hij heeft gedachten (1 Korinthe 2:10) en is onze trooster (Johannes 16:7), enzovoorts…

De Heilige Geest is aan ons gegeven als onderpand, als waarborg van onze erfenis (Efeze 1:13b), nadat Jezus opgestegen is naar de hemel. In Handelingen 2:3-4 kun je lezen hoe de Heilige Geest kwam als tongen van vuur. Jezus had beloofd dat wanneer de Heilige Geest zou komen, ze kracht zouden ontvangen en van Jezus zouden getuigen (Handelingen 1:8). Dat de discipelen de Heilige Geest ontvangen hebben, dat kunnen we nog wel aanvaarden. Maar durven we ook te aanvaarden dat Hij nog steeds in ons, mensen, wil wonen? De Heilige Geest is niet “gestorven” toen de eerste discipelen stierven. Hij leeft nog steeds en ook jij hebt Hem ontvangen toen je tot geloof kwam (Efeze 1:13). Maar het moet wel duidelijk zijn dat je daarvoor het Woord van de waarheid gehoord hebt! Voordat de inwoners van Efeze het Woord van waarheid ontvangen hadden, hadden ze niet eens van het bestaan van de Heilige Geest gehoord. Ze waren gedoopt met de doop van Johannes, namelijk een doop van bekering, maar ze wisten niet dat ze “… moesten geloven in Hem Die na hem [dat is: Johannes] kwam, dat is in Christus Jezus” (Handelingen 19:4, HSV).
Als jij gelooft in Jezus Christus als Zoon van God, die gekomen, heeft geleden, is gestorven en opgewekt uit de dood, dan heb je de Heilige Geest ontvangen!