Gods Woord

Dag 1 van 10 • Lezing van vandaag

Overdenking

Gods Woord is onmisbaar


Als Christen worden we vaak aangespoord om de Bijbel te lezen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de Bijbel niet slechts een geschiedenisboek is over Israël, of een beschrijving van Jezus’ woorden en leven. De Bijbel is Gods Woord, door God ingegeven met de bedoeling dat we ermee zouden leven.


In het Oude Testament leerde God aan Israël dat “de mens niet van brood alleen zal leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt”. In het Nieuwe Testament citeert Jezus deze passage als satan Hem tot zonde probeert te verleiden. Kennelijk nam Jezus deze woorden heel serieus en paste Hij ze toe in Zijn leven. Laten we dat voorbeeld navolgen!


Echt leven gaat niet slechts over ons fysieke lichaam. Echt leven komt rechtstreeks van God en het vertrouwen in Zijn Woord. Deze woorden zijn onmisbaar om hier op aarde rechtvaardig te leven, maar ook om God te kennen en voor eeuwig met Hem te leven.


Lees jij regelmatig in de Bijbel? Indien niet, begin er dan vandaag nog mee!