Temptation - the High Cost of Sin

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Een waterval van genade


De eerste dag van dit leesplan willen we beginnen met het onderwerp genade. In een leesplan over zonden, over verleidingen, is het heel makkelijk om onze focus op onze onkunde te leggen. Op de momenten dat al onze goede bedoelingen uit het raam lijken te vliegen en we weer wat verkeerd doen. Maar in het Nieuwe Testament mogen we zien dat de focus verschuift van zonde naar genade.


Genade is een onderwerp waar heel veel over te zeggen valt. In het Engels wordt genade in 2 woorden opgedeeld: ‘mercy’ en ‘grace’. Mercy betekent dat we niet krijgen wat we wel hadden verdiend. We krijgen niet de straf voor onze zonden, die we wel verdiend hadden, omdat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Grace betekent wel krijgen wat we niet hebben verdiend. Wij verdienen helemaal niks, maar we krijgen ontzettend veel van God. Alleen al elke dag weer mogen opstaan is genade!


In Efeziërs 2:8 (HTB) staat: 'Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God.'

Uit onszelf hadden wij nooit alles in orde kunnen maken met God, we hadden eindeloos offers moeten brengen, en in gehoorzaamheid aan God moeten leven. Kijk maar in het Oude Testament, voorbeelden genoeg: Mozes deed heel veel goed… Totdat hij sloeg op een rots en zichzelf de eer gaf boven God (Numeri 20). Of David, een man naar Gods hart… En toen zag hij Batseba en gaf hij toe aan zijn verlangens (2 Sam. 11). Beiden werden vergeven door God, maar ze moesten een prijs betalen voor hun zonden. Mozes zou nooit het beloofde land ingaan, en de zoon van David en Batseba werd dodelijk ziek en stierf! 


Het is voor ons onmogelijk om ons aan de wet te houden die God ons gegeven heeft. En God wist dat. Daarom is Jezus gekomen en is er voor ons elke dag weer ‘grace’. Net als Mozes en David verdienen wij eigenlijk straf, we hebben gezondigd. Maar door Gods ‘mercy’, worden we vrijgesproken van onze zonden, omdat Jezus de straf al heeft gedragen. 


Wat betekent dat nu concreet, voor jou en mij? Het betekent dat we onder een waterval van genade staan. Wanneer jij zondigt, wanneer je iets verkeerd doet, is het al vergeven voordat je überhaupt terug naar God bent gegaan. Het is al weggespoeld met al het water onder je. Die waterval van genade is het bloed van Jezus dat ons schoon wast van al onze zonden (1 Johannes 1:7-10). Alles wat je ooit verkeerd hebt gedaan, en alles wat je nog verkeerd gaat doen, is al vergeven!


Betekent dit dan dat je er maar op los moet zondigen? Nee, juist niet. Hoe meer je leert begrijpen wat genade is, hoe dichter je bij Jezus wilt gaan leven en hoe minder je juist wilt zondigen, omdat je steeds meer geraakt wordt door Gods liefde voor jou.


Wanneer je gezondigd hebt, weet dan: je staat onder de waterval van genade, je zonde is al van je afgewassen. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is teruggaan naar Jezus en Hem vertellen dat je iets verkeerd hebt gedaan. Je mag ALTIJD weer terugkomen bij Hem. Hij heeft je al vergeven, maar Hij wil graag een transparante relatie met je opbouwen, zonder geheimen. Dus deel maar als je wat fout hebt gedaan. Jezus houdt nog steeds van je en heeft je allang vergeven!


Vragen:

Leer jezelf aan, dat wanneer je zondigt, je onder een waterval staat van genade en zie welk effect dat heeft op je houding richting God!


Als er een zonde is die je nog niet hebt verteld aan God, neem dan nu de tijd om jezelf weer terug bij Jezus te brengen, stap maar onder de waterval.


Gebed:

Jezus, dank U wel voor uw kostbaar bloed. Help mij om steeds opnieuw bij U terug te komen als ik iets verkeerd heb gedaan. Ik wil niet dat er iets tussen U en mij komt. Leer mij steeds meer dat ik al onder de genade sta, zodat ik van daaruit kan handelen. In Jezus’ naam, amen.