Wat zegt de Bijbel over geld en rijkdom?

Overdenking

Wat is rijkdom?


Als we lezen over “schatten”, denken we al snel aan geld, goud of diamanten. Dat zijn waardevolle voorwerpen die op de meeste mensen een enorme aantrekkingskracht hebben. Sommige mensen hebben zelfs als levensdoel om steeds meer van dit soort rijkdommen te krijgen. Maar Jezus moedigt ons helemaal niet aan om aardse schatten te verzamelen. Die zijn tenslotte kwetsbaar en vergankelijk.


Jezus wijst ons op iets beters; Hij noemt dit “schatten in de hemel”. De apostel Petrus beschrijft ze als “een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u”.


Wat is zó waardevol, dat het aardse schatten overtreft? Dat is eeuwig leven in Gods nabijheid. Mensen die in Hem geloven, verheugen zich nu al “met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde”. En ze weten dat de toekomst alleen maar beter wordt, als Gods Koninkrijk tot voltooiing komt.


De Bijbel zegt niet dat aardse schatten slecht of waardeloos zijn. Maar ze zegt wel dat materiële rijkdom niet onze eerste prioriteit moet zijn. De komende dagen zullen we een aantal Bijbelse adviezen over dit onderwerp bespreken.