Pause – the spiritual discipline of rest

Overdenking

Gods Koninkrijk bouwen


‘Hij zal voor eeuwig regeren en in Zijn Koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het Koninkrijk van koning David regeren, voor eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen omdat Hij zo ontzettend veel van Zijn volk houdt’ (Jesaja 9:6, BB).


Vrede, rust, iedereen is ernaar op zoek. In een wereld waar alles draait om sneller, beter en efficiënter is het vaak heel moeilijk om rust te vinden. Wanneer de ene activiteit ophoudt, begint de volgende al, en waarschijnlijk ken je meerdere mensen in je omgeving die last hebben (gehad) van een burn-out. En toch zegt God dat Jezus is gekomen om een Koninkrijk te brengen van eeuwige vrede. Niet alleen het soort vrede van ‘geen oorlog’ maar juist het soort vrede wat door alle aspecten van je leven heen loopt!


Hoe kan het dan dat wij deze vrede lang niet altijd ervaren? Of eigenlijk misschien wel bijna nooit? In Johannes 16:33 zegt Jezus: ‘Dit heb Ik jullie verteld, omdat Ik wil dat jullie Mijn vrede bewaren. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen. Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.’ 


In deze boodschap geeft Jezus ons meteen de reden dat het eeuwigdurend vrederijk nog niet ten volle doorgebroken is. Er is iets in deze wereld dat ervoor zal zorgen dat wij het zwaar te verduren krijgen. En in 2 Korinthiërs 4:4 staat het antwoord. Hierin wordt de duivel de god van de wereld genoemd en hij zal alles doen om het christenen moeilijk te maken. Hij wil je vrede stelen, want hij is gekomen om te stelen, doden en te vernietigen (Johannes 10:10). 


Maar dat is niet een reden voor ons om het maar te accepteren. Jezus is in de wereld gekomen om te regeren en zijn Koninkrijk op aarde te starten. En dat heeft Hij gedaan door zijn dood en opstanding. Wij mogen deel uitmaken van zijn Koninkrijk op deze aarde en ook steeds meer van zijn Koninkrijk op deze aarde brengen. Wanneer de duivel onze vrede probeert te stelen, mogen wij teruggaan naar de Bron van onze vrede: Jezus. 


De duivel kan alleen werken waar wij hem dat toelaten en God geeft ons de autoriteit om het dus niet toe te laten. Wij mogen de duivel tegenhouden door het Koninkrijk van God op te bouwen om ons heen. Niet alleen om de duivel te stoppen natuurlijk. Wanneer wij Gods Koninkrijk opbouwen, brengen wij een stukje hemel op aarde. We laten Jezus zien aan de mensen om ons heen! Het Koninkrijk van God is gekomen, maar het is nog niet volledig, dat zal pas zo zijn als Jezus terugkomt. 


Wanneer we op zoek zijn naar rust en vrede in een wereld waar de duivel god is, dan is het belangrijk om net als Jezus het Koninkrijk van God naar deze aarde te brengen en het op te bouwen. Zijn Koninkrijk bouw je op door tijd met Jezus door te brengen, door steeds meer op Hem te gaan lijken. Doen wat Jezus doet, dát zorgt voor innerlijke vrede (Romeinen 14:17-19)!


Vragen:

Gods rust en vrede kun je ervaren als je bezig bent met zijn Koninkrijk. Wat kun jij vandaag doen om een stukje van zijn Koninkrijk op aarde te brengen?


Gebed:

Vader, ik verlang naar het moment dat uw Koninkrijk compleet zal zijn. Zodat uw vrede zal heersen op de wereld en in mijn hart. Help mij om nu al elke dag bezig te zijn met uw Koninkrijk, zodat ik een stukje van die vrede op deze aarde mag uitdelen. In Jezus’ naam, amen.