Toxic – dealing with unhealthy relationships

Dag 1 van 6 • Lezing van vandaag

Overdenking

Wat zou een mens mij aan kunnen doen?


Ongezonde relaties (toxic relationships) kunnen een grote valkuil zijn in ons (geloofs)leven. Hoe vaak hoor je wel dat kerken uit elkaar vallen, dat mensen de kerk niet meer willen opzoeken en/of dat ze geen interesse hebben in Jezus omdat christenen hen pijn hebben gedaan. Wat opvallend is hierin: het zijn altijd mensen die elkaar pijn doen, nooit God! De komende dagen gaan we verder kijken naar verschillende soorten relaties en de belangrijke keuzes die hierin gemaakt moeten worden. Vandaag willen we eerst kijken naar hoe we om kunnen gaan met mensen die ons pijn doen.


In Psalm 56:5 (BB) staat de tekst: ‘Ik vertrouw op U, mijn God, en ik prijs uw woord. Omdat ik op U vertrouw, hoef ik voor niemand bang te zijn. Wat zou een mens mij kunnen doen?’


Het klinkt nogal makkelijk: omdat je op God vertrouwt, kunnen mensen je niks aan doen. Misschien vraag jij je nu af: maar hoe zit het dan met die momenten dat ik wel degelijk gekwetst werd? Of de momenten dat ik anders werd behandeld vanwege mijn geloof? 


Maar David, die deze psalm schreef, zei dit niet omdat hij zo’n makkelijk leven had. In de verzen hiervoor beschrijft hij hoe zijn vijanden hem de hele dag bedreigen en hoe de mensen om hem heen hem proberen te doden. David was daarnet gevangengenomen door de vijand (vers 1), en toch durfde hij te zeggen: ‘wat kan een mens mij aandoen?’


Waarom kon hij dat zeggen? David had ontdekt dat, waar mensen falen, waar mensen hem pijn doen, God nog steeds dezelfde is. Zijn angst verdwijnt door zijn vertrouwen op God. Hij weet zeker dat God hem te hulp zal schieten. 


Hebreeën 13:5-8 vertelt ons dat Jezus dezelfde blijft, dat we niet bang hoeven te zijn voor de dingen die een mens ons kan aandoen. Ons geloof mag liggen in Jezus, die voor altijd dezelfde was, is en blijft. Ook in dit vers staat niet dat ons leven makkelijk zal zijn, maar we mogen blijven vertrouwen op God. 


In het laatste vers van Psalm 56 staat dé reden dat wij op Jezus mogen blijven vertrouwen, ook al zouden mensen om ons heen ons pijn doen: ‘Want U hebt mij bevrijd van de dood, mij het leven teruggegeven. U hebt mij weer in ere hersteld. Nu mag ik weer leven voor Gods aangezicht in zijn licht, dat leven geeft’ (HTB).


In het Oude Testament roept God ons al op om ons leven niet negatief te laten beïnvloeden door de mensen om ons heen. Zij hebben ons namelijk niet bevrijd van de dood, zij kunnen ons geen leven geven. Maar Jezus wel! Hij heeft ons uit de dood bevrijd om voor eeuwig met en voor Hem te kunnen leven. 


Jezus helpt ons om niet meer afhankelijk van mensen en hun meningen te leven, zodat we niet met elke wind mee hoeven te waaien. Onze hoop en identiteit mag staan op Jezus, op onze Hoeksteen. Op die manier kunnen we leven met de juiste focus: focus op Jezus!


Vragen:  • Welke mensen in jouw leven zouden eigenlijk minder focus van jou moeten krijgen? 

  • Hoe kun jij de tijd en energie die je in hen steekt, in Jezus gaan steken?


Gebed:

Jezus, ik dank U dat U mij heeft bevrijd van de dood. Dat ik nu eeuwig met U mag leven. Help mij om steeds meer te focussen op wie U bent en minder op wat de mensen om mij heen zeggen over U of mij. Ik wil mijn focus terug naar U verschuiven. In Jezus’ naam, amen.