Veranderd: De volgende stap in een Veranderd Leven

Overdenking
Veranderd worden door Christus is begrijpen wie je eigenlijk bent in Hem. Jij bent Zijn discipel. In de komende vier dagen zal je vanuit Gods Woord leren wat het betekent om een discipel te zijn en zal je verschillende dingen onderzoeken die discipelen doen.