Groei in genade én kennis! (deel 2)

Dag 1 van 8 • Lezing van vandaag

Overdenking

Mooi om samen in dit leesplan, vers voor vers, het tweede hoofdstuk van de tweede Petrusbrief door te gaan. We hopen dat je hierdoor mag groeien in de genade en kennis van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. 


Petrus gaat na een heel krachtig eerste deel, waarin hij duidelijk de basisleer en opdrachten heeft neergezet, over op een profetie. Een profetie die helemaal in lijn is met de waarschuwingen van Jezus en met de boodschap in de brief Judas. Het liegt er niet om, lees maar mee... 


‘Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen’ (2 Petrus 2:1-2, HSV). 


Er komen valse leraren die wat aanpassingen gaan doorvoeren. Dat zullen ze heel ongemerkt doen, sluipenderwijs. Door dit te doen verloochenen ze de Heere. Dit brengt henzelf en hen die ze misleiden tot ondergang en vernietiging. 


Deze dwaalleraars kennen veel volgelingen. Het is ook super aantrekkelijk om hen te volgen. Het gaat hen namelijk niet om de weg van de Meester, kruisdragen, lijden en onvoorwaardelijk dienen, maar om de verrijking en verheerlijking van zichzelf. 


Vraag jezelf eens af:  • Houd ik er rekening mee, dat dit ook in mijn gemeente of omgeving kan zijn of komen? 

  • Hoe doorzie je dat en hoe kunnen we deze waarschuwing serieus nemen? 

  • Laten we nagaan of we zelf nauwlettend het spoor van de Meester volgen of dat we ontsporen! Het begint denk ik met de vraag: draait mijn leven, bediening en boodschap om HEM of om 'ikke'?