Aftellen naar kerst

Overdenking
Ga met je kinderen naar een donkere kamer en lees Genesis 1:1-26. (Misschien heb je een zaklampje nodig.) Wanneer je bij vers 3 aankomt, doe je het licht aan. Als je vervolgens verder leest, geef dan verschillende spullen door die een blik op Gods schepping geven -- een blad van een plant of foto's van vissen of wilde dieren. Je kan de oudere kinderen uitdagen om online korte video’s op te zoeken. Afbeeldingen van planeten of wilde dieren kunnen erg inspirerend zijn. Leg uit dat de Bijbel zegt dat wij Gods kracht kunnen zien en weten dat Hij echt is, door alles wat Hij heeft gemaakt.Voor meer informatie, bezoek www.focusonthefamily.com/advent