Breath of God

Overdenking

De adem van God zorgt voor voldoening


In de Bijbel staan meerdere teksten waarin de adem van God wordt beschreven. In dit leesplan gaan we bekijken hoe de Heer zijn adem gebruikt in ons leven, en wat voor verschil deze levensveranderende adem maakt in ons bestaan.


In Genesis 2:7 staat: ‘Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.’ 


De reden dat jij vandaag leeft, dat jij adem kunt halen, is God. Hij koos ervoor om jou in deze wereld te plaatsen, er zit een bedoeling achter je leven, je bent hier niet voor niks. Zonder God zouden we nog steeds alleen een soort hoopje DNA zijn. Zijn adem bracht het leven.


Koning Salomo is in het Bijbelboek Prediker, op zoek gegaan naar de reden dat een mens leeft. We hebben een leven gekregen door de adem van God, maar wat moeten we daar dan vervolgens mee? In Prediker 3:19-22 ontdekt hij een klein deel van de reden dat we leven. De conclusie is uiteindelijk dat we moeten genieten van dit leven. We horen voldoening te halen uit de dingen die we doen. De adem die God in ons blies, geeft ons de mogelijkheid om die dingen te doen waar we aan het eind van ons leven voldaan op terug kunnen kijken. Wat zijn dat voor dingen? 


Wanneer je de rest van het boek Prediker zou lezen, zou je erachter komen dat dit niet zomaar geldt. Het gaat niet alleen om genieten; veel mensen zijn hun hele leven op zoek naar een doel in hun leven. Ze willen voldoening vinden, maar ze kunnen het niet (compleet) vinden. Ook Salomo probeerde van alles, hij genoot van eten, drinken, geld en zijn werk. En toch bestempelde hij dit als zinloos! 


Er bestaat niks in dit leven waar je échte voldoening uit kunt halen, buiten het bouwen van Gods Koninkrijk. De dingen die er echt toe doen, zijn de dingen waar we uiteindelijk met een voldaan gevoel op terug kunnen kijken. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar de belangrijkste dingen in mijn leven tot nu toe zijn de dingen die Gods koninkrijk opgebouwd hebben, die mijn relatie met God hebben versterkt (Filippenzen 1:21). We hoeven niet tot het eind van ons leven te wachten om terug te kijken met voldoening. We mogen nu al terugkijken: hoe laten we Jezus zien in de wereld om ons heen, hoe leven we met Jezus als doel voor ogen?  


God heeft zijn adem niet in ons geblazen, Hij heeft ons geen leven gegeven, zodat wij op zoek kunnen gaan naar allerlei ‘afgoden’ in ons leven. Dingen zoals geld, werk, kinderen of eten en drinken kunnen ons afleiden van Diegene die ons werkelijk leven geeft. 


Alles wat bestaat, komt het best tot zijn recht als het doet waar het voor gemaakt is. Wij zijn gemaakt door Gods handen en hebben Zijn adem in ons. Dus wij komen het beste tot ons recht als we vol bewondering God verhogen (Prediker 12:13). Wij zijn gemaakt om in relatie met God te leven. We kunnen letterlijk niet zonder, Zijn adem geeft leven. En wij mogen ons leven aan Hem ‘teruggeven’ door met Hem samen te werken in een wereld die Hem nog zo vaak niet kent.


Vragen:

Heb jij momenten in je geloofsleven waar je nu met voldoening op terugkijkt? Wat zou je moeten doen om over een tijdje voldaan terug te kunnen kijken op je leven?


Luister eens naar het nummer ‘Great are you Lord’ van All Sons & Daughters.


Gebed:

Vader, U geeft mij Uw adem. Dankzij U mag ik leven en leven met U zorgt voor voldoening. Dank U dat ik mee mag bouwen aan Uw Koninkrijk. Help mij om af en toe stil te staan bij de dingen die U gedaan heeft de afgelopen tijd, zodat ik weet dat U genoeg bent.


In Jezus’ naam, amen.