Wat bomen ons kunnen leren over God en zijn Koninkrijk — deel 2Voorbeeld

Wat bomen ons kunnen leren over God en zijn Koninkrijk — deel 2

Dag 1 van 11

Een boom aan het water

In verschillende Bijbelgedeelten worden mensen die op God vertrouwen vergeleken met prachtige bomen die aan het water geplant zijn. Daarentegen worden goddelozen, ofwel 'mensen wiens hart van de Heere afwijkt', vergeleken met een kale struik in de vlakte of met kaf dat de wind wegblaast.

Deze beeldspraak maakt duidelijk dat de Bijbel een relatie met God als onmisbaar beschouwt voor je hele leven. Dat betekent niet dat God alle problemen, ziekte en armoede nu meteen zal wegnemen. Dat zal Hij in de toekomst doen, als Hij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde schept (zie bijvoorbeeld Openbaring 21:1-4). Maar in dit leven zullen gelovigen te maken krijgen met lijden. Toch leert de Bijbel ons dat "voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede" (Romeinen 8:28, HSV).

Gods zegen kan soms blijken uit materiële en aardse welvaart. Maar veel belangrijker zijn de geestelijke zegeningen: "Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus" (Efeze 1:3, HSV).

God kennen is een diepe en stabiele bron van vreugde en zegen. Uiteindelijk hoeven gelovigen nergens bang voor te zijn — niet voor 'hitte', 'droogte', of wat dan ook. Zoals de apostel Paulus het uitdrukt: "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere” (Romeinen 8:38-39, HSV).

Is jouw leven geworteld in God?

Dag 2

Over dit leesplan

Wat bomen ons kunnen leren over God en zijn Koninkrijk — deel 2

Als we het centrale thema van de Bijbel proberen te vinden, liggen ‘bomen’ niet direct voor de hand. Maar toch komen bomen heel vaak voor in de Bijbel! Niet in de hoofdrol, maar als metaforen of voorbeelden van belangrij...

More

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.nl

YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid