Samuel — Profeet en Leider

Samuel — Profeet en Leider

15 dagen

Gedurende de eerste eeuwen van hun bestaan als volk hadden de Israëlieten geen koning. In plaats daarvan stelde God profeten en richters aan om hen te leiden. De laatste profeet-richter was Samuel. Hij was een trouwe leider die de Heere wilde dienen en het beste zocht voor zijn volk. Dit leesplan neemt je in 15 dagen mee door Samuels leven en bevat waardevolle lessen die ook nu nog relevant zijn.

Uitgever

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.globalrize.nl

Over deze uitgever

Meer dan 1000 voltooiingen