#OpreisdoorLukas - Lukas 14: Wie zie jij als je Jezus ziet?

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Goed doen op de sabbat


‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’


We zijn in hoofdstuk 14 beland. Al tien hoofdstukken trekt Jezus door het land Israël en verkondigt het Koninkrijk van God. Wat ontdek je over Hem als je deze hoofdstukken leest? Wat is zijn drijfveer, zijn hartklop? Je kunt lezen dat Hij altijd op zoek is naar het herstel van mensen. Hij is vol barmhartigheid en genade en wil leven brengen in overvloed. Religie vindt Hij hoogst irritant. Niets van wat Hij zegt en doet, doet Hij zomaar. Welk beeld heb jij van Hem gekregen?


Hij is in het huis van een van de leiders van de farizeeërs en er wordt scherp op Hem gelet of Hij zich wel volgens de regels gedraagt. Er is een zieke man aanwezig en de spanning hangt in de ruimte: wat gaat Hij doen? Hij ziet de farizeeërs en ziet dat ze ongenaakbaar zijn. Ze hebben precies uitgevogeld hoe je moet leven. Maar ze zijn het zicht op de goedheid van God kwijtgeraakt. Jezus ziet een zieke en is begaan met deze man. De farizeeërs zien een mogelijke overtreding van de regels. Jezus wil die man genezen. En dat niet alleen: Hij wil ook de farizeeërs helpen om los te komen uit de gevangenis van religie. Hij wil ze tot leven wekken.


Hij stelt een vraag, niet om het goede antwoord te krijgen, maar om hen in hun hart te raken. De farizeeërs zeggen niets. Jezus pakt de zieke man vast en geneest hem. Wat triest dat het Koninkrijk van God zichtbaar aanwezig is, maar dat er toch mensen zijn die niet blij zijn. Hoe is dat mogelijk?!


En dan vraagt de Heer Jezus of ze hun vee zouden redden op de sabbat als dat nodig zou zijn. Ze zeggen niets, maar iedereen weet het antwoord! Natúúrlijk zouden ze het vee redden. Helaas zitten zij zo vast in hun religieuze systeem dat ze niet blij zijn dat iemand geneest van een ernstige ziekte en dat ze zich meer zorgen maken over regels dan over mensen! 


Om over na te denken

De Heer stelt stekelige vragen en schudt aan heilige huisjes, iedere keer weer. Niet om een feestje te verknallen, maar daarmee biedt Hij de mogelijkheid het religieuze systeem los te laten. Als je naar je eigen geloofsbeleving kijkt: welke vragen van Jezus steken jou? Met andere woorden: wat is voor jou een heilig huisje waar Jezus aan schudt?