Na Pasen Onderweg Met Jezus

Dag 2 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

VERVREEMDING


Twee leerlingen onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs en God houdt een hand voor hun ogen. Zodat ze Jezus niet herkennen en Hij een vreemdeling lijkt. En dan begint Jezus hen vragen te stellen. Wat lopen jullie elkaar dingen voor de voeten te gooien? Jezus merkte direct dat het niet meer zo gezellig was tussen de twee reizigers. En ook naar Jezus toe is direct de spanning voelbaar. “Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen is gebeurd?” Kom nou toch, doe effe normaal!


Dit is wel typisch! Met het goede nieuws van zijn dood en opstanding past Hij totaal niet in ons plaatje. En dus wordt Hij tot onbegrijpelijke vreemdeling verklaard.


Op meerdere manieren tonen de twee leerlingen hun ongeloof wanneer Jezus hen uit de tent lokt. “Wat is er dan gebeurd?”, vraagt Hij. Er volgt een woordenstroom over wat er die dagen allemaal is gebeurd. Zinnen zijn niet af, ze buitelen over elkaar heen. Je hoort de enorme opwinding en radeloosheid bij de mannen. Ze hadden hun hoop op Jezus gevestigd, maar Hij is gekruisigd en nu al drie dagen dood - het is dus niet meer te verwachten dat Hij nog terugkomt.


Weliswaar hadden ze gehoord dat Jezus’ lichaam niet meer in het graf was, maar hun gedachten gaan niet in de richting van een opstanding. “Hem (Jezus) zagen zij niet” (vers 24). Hun verhaal is één grote illustratie van ongeloof en hardleersheid.


En Jezus laat het toe. Hij vraagt ernaar en luistert ernaar. Hij laat hen helemaal uitspreken. Dat vind ik bemoedigend. Want voor mij is het goede nieuws van Pasen ook te groot om het te vatten. Ik maak het zomaar weer menselijk en klein en dan verlies ik mijn hoop en mijn vertrouwen. Het is zo moeilijk om in de stemming van Pasen te blijven.


Ik ben voorganger en spreek graag over het goede nieuws van Jezus Christus. Maar hoe thuis is Jezus in mijn leven? En ik merk het ook in gesprekken. We praten overal over, maar over het Evangelie, dan wordt het soms een beetje ongemakkelijk. Overdreven, te vroom…? Een andere wereld?


Gebed

Heer, U weet dat het Evangelie voor ons zo vreemd kan aanvoelen. Ik verlang ernaar dat uw Koninkrijk niet een vreemde andere wereld is, maar DE wereld. Wat moet er gebeuren, Vader, zodat ik helemaal thuis en vertrouwd ben bij U?