Ik ben vol vertrouwen

Dag 1 van 4 • Lezing van vandaag

Overdenking

Bouwen op vertrouwen


Heb je ooit geholpen een peuter te leren hoe je een toren bouwt? Die torens die zij omgooien net voordat die af is? Op het sterke fundament hebben jullie allebei omhoog gebouwd. Dan ineens, met sprankelende ogen, slaat je bouwmaatje met volle kracht zijn vuist tegen het zwakste gedeelte van jullie toren. Nu laat je de peuter zijn eigen toren bouwen. Misschien krijg jij je kans om zijn toren om te gooien. Maar, zijn toren valt telkens om voordat die hoog genoeg is om het een toren te noemen.


Je vriend moet het principe van een sterk fundament nog leren begrijpen. Hij is niet de enige. Hoe vaak zien we niet hoe stukken van ons leven voortijdig omvallen? Wanneer we op rijkdom bouwen, valt ons leven om. Wanneer we op opleiding, uiterlijk, of relatie bouwen, vallen onze torens op gegeven moment om. Waarom? Wanneer ons vertrouwen op iets anders gericht is dan op de liefdevolle aanvaarding van onze Schepper, hechten we mislukking op ons fundament.


Misschien ben je nu blokken aan het oprapen en denk je aan het leggen van een fundament, of zit je aan de top van een zwakke, scheve toren. Er is echt goed nieuws voor je. God is niet alleen een goede bouwer, Hij is de ultieme architect, restaurateur en hoofdaannemer. Voordat jij weet wat je nodig hebt, heeft Hij al wat je nodig hebt. Toen de wereld een Verlosser nodig had, zond Hij de Hoeksteen. Daarom kunnen we het volgende zeggen: "Ik ben vol vertrouwen." Niet zelfverzekerd, maar Godverzekerd.


De komende drie dagen zullen we drie waarheden ontdekken om ons vertrouwen op God te versterken.


Bid: God, Ik wil dat U en mijn redding in Christus het fundament van mijn leven zijn. Ik nodig de Heilige Geest uit om mij te laten zien welke andere blokken ik in plaats van U geprobeerd heb neer te leggen. Amen.