Immuun voor Angst

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

We worden steeds sterker!


We leven in een bijzondere tijd. Ik heb de hele wereld nog nooit zo in de greep van angst en onzekerheid gezien. Alle deskundigen en 'profeten' wegen af wat dit precies betekent, waarom het gebeurt en hoe lang het nog gaat duren. Ik heb zeker niet alle antwoorden, maar van sommige dingen kunnen we wel zeker zijn! Omdat we kinderen van God zijn, hebben we toegang tot een vrede die alle verstand te boven gaat, een bovennatuurlijke vrede! Het is bovennatuurlijk, het is groter dan ons verstand kan begrijpen. En dat is erg belangrijk nu, omdat we niet nog meer informatie nodig hebben. We krijgen al zoveel nieuws-updates. We hebben iets nodig dat de kern van ons wezen raakt en ons echt versterkt! En dat is precies wat het Woord van God doet. 


De aankomende 5 dagen ga ik je bestoken met deze eeuwige, niet veranderende waarheid van Gods Woord. Ik geloof dat het zal werken als een soort hemels vaccin, een inenting tegen angst, bezorgdheid en zorgen. De woorden uit Gods Woord waren al waar voordat het coronavirus langs kwam, en ze zullen waar zijn lang nadat het virus weer weg is. Maar juist op momenten als deze moeten we onszelf meer dan ooit herinneren aan Gods waarheid.


Sommige mensen zullen in een tijd als deze gaan wankelen en twijfelen. Ze gaan twijfelen aan God, zijn Woord, zijn liefde en zijn trouw. Maar juist nu moeten we ons aan Hem vastklampen. Ik herinner me een gesprek dat Reinhard Bonnke ooit had met een man die ziek was en leed. Deze man zei dat hij 'een geloofscrisis' had. Reinhard zei: "Lieve vriend, het moment dat je verdrinkt is juist het slechtste moment om de reddingsboei los te laten." Als jij op dit moment 'struggelt', pak Gods Woord en zijn waarheid dan uit alle macht vast, het is jouw reddingsboei!


Jezus zegt in Johannes 10:10: "Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed."


Jezus maakt hier duidelijk dat zijn missie totaal anders is dan die van de duivel. Satan's plannen zijn totaal tegenovergesteld aan Gods plannen voor ons! Het is zo belangrijk dat we deze waarheid geloven: Jezus kwam om ons leven te geven en het leven in overvloed!


We zien zijn liefde voor ons door de hele Bijbel heen, door wat Hij zegt en doet. En vooral doordat Hij zijn leven voor ons gaf aan het kruis. Jezus houdt van ons! Hij is voor ons! Hij gaf ons zijn Woord als een rots om op te staan, zodat wanneer de duivel komt, we volledig kunnen vertrouwen op Gods trouwe beloften.


Wat mensen vaak vatbaar maakt voor een aanval van de vijand, is dat ze gaan twijfelen of niet meer geloven in Gods goedheid en de waarheid van zijn Woord. Immuniteit betekent juist dat je niet vatbaar bent voor schadelijke ziektes. De duivel weet dat hij geen recht heeft om te stelen, te doden en te vernietigen. Tenzij hij jou kan overtuigen om jouw autoriteit, die je van God gekregen hebt als kind van Hem, aan hem over te geven. De duivel wil graag hele groepen mensen misleiden door valse beschuldigingen te uiten, de waarheid te verdraaien en vooral door angst te zaaien. 


Hij gebruikt angst omdat dat juist zo goed werkt als mensen twijfelen en wankelen. Als wij in ongeloof vallen, helpen we de duivel eigenlijk om zijn missie te bereiken. Zodra satan een persoon heeft overtuigd om God niet meer te vertrouwen, is deze persoon kwetsbaar geworden om besmet te worden door angst, twijfel en ongeloof. We kunnen immuun worden voor deze aanvallen als we in geloof blijven vasthouden aan Jezus en zijn Woord! In de aankomende dagen gaan we zijn waarheid steeds meer ontdekken, zodat we staande kunnen blijven als we worden aangevallen, omdat we de overwinning in Jezus al hebben!


Wanneer een persoon wordt blootgesteld aan een virus en hij dat overleeft, maakt het lichaam antistoffen aan en wordt de persoon immuun. Daar komt het oude cliché vandaan: "What doesn't kill you, makes you stronger." Ik denk het ook zo is met onze geest. Als we door het leven gaan, en winnen van moeilijkheden en omstandigheden, hand-in-hand met Jezus, dan worden we steeds sterker in ons geloof en moeilijker te verslaan. Daarom is deze periode juist zo belangrijk. We kunnen 'trainen' voor grote gevechten in de toekomst. Jeremia vroeg: "Als je met mensen hardloopt, word je al moe. Hoe wil je het dan opnemen tegen paarden? Als je alleen in een vredig land op Mij kan vertrouwen, hoe wil je Mij dan vertrouwen in de bossen [ vol wilde dieren ] langs de Jordaan?" (zie Jeremia 12:5, BB).