Levende hoop: aftellen naar Pasen

Dag 1 van 3 • Lezing van vandaag

Overdenking

"Waarom hebt U Mij verlaten?"


Stel jezelf voor dat je toekijkt terwijl Jezus aan het kruis hangt. Hij kan alleen maar ademen door Zichzelf omhoog te duwen met behulp van de spijkers in zijn polsen en enkels. 


Wanneer de dag langzaam ten einde loopt, verzamelt Hij het laatste beetje kracht dat Hij over heeft om Zichzelf op te trekken zodat Hij het uit kan roepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" (Mattheüs 27:46b, HTB) 


Als we eerlijk tegen elkaar zijn, hebben we waarschijnlijk allemaal weleens zulke momenten gehad waar we God vroegen: "Waar bent U nu? Waarom hebt U mij verlaten?" 


Hoe moeten we reageren op situaties waarin we ons alleen voelen, angstig of verlaten? 


De woorden die Jezus uitriep aan het kruis komen eigenlijk uit Psalm 22 — een profetisch klaaglied geschreven door koning David. Op vele punten gaat deze psalm over Jezus. Maar er staan ook drie actiepunten in die we kunnen volgen als we ons verlaten voelen: 


1. Wees eerlijk tegen God over je gevoelens.


Relaties beginnen wanneer je oprecht bent. Wanneer jij je dus verlaten voelt door God, zeg Hem dat dan ook. Stel je vraag aan God en bereid je hart voor op zijn antwoord. 


2. Ga God hoe dan ook prijzen.


Onze gevoelens veranderen het feit niet dat God het waard is om geprezen te worden. Het is vaak zelfs zo dat we door aanbidding de remedie mogen ontdekken tegen onze bezorgdheid. Als we ons focussen op wie God is, zal ons perspectief uiteindelijk veranderen — ook al doet onze situatie dat nog niet.


3. Herinner God aan zijn beloften.


Door Psalm 22 heen vertelt David eigenlijk aan God: "Ik weet wie U bent. En omdat U altijd trouw bent aan Uzelf, vraag ik U om mij te bevrijden zoals U uw volk vóór mij bevrijd hebt." God herinneren aan zijn beloften is niet alleen een daad van geloof, het helpt ons ook herinneren dat God een betrouwbaar karakter heeft. 


Uiteindelijk werd Gods trouw belichaamd toen Jezus aan het kruis hing. Jezus leed vrijwillig in eenzaamheid aan het kruis, zodat wij eeuwige gemeenschap met God zouden mogen ervaren. Jezus is de profetische vervulling van Psalm 22. En omdat Hij scheiding met God doorstaan heeft, hoeven wij dat nooit meer te ervaren. 


Neem even een moment om na te denken over het ultieme offer van Jezus voor jou. 


Gebed: Jezus, dank U dat U me gered hebt van eeuwige scheiding van U. Omdat U vrijwillig scheiding van uw Vader doorstaan hebt, hoef ik dat nooit te doorstaan. Help me vandaag om te pauzeren en te reflecteren op de grootsheid van uw offer en om U de eer te geven die U rechtmatig toekomt. Wat ik ook voel, U bent mijn aanbidding altijd waard. Vandaag kies ik er dus voor U te aanbidden. In Jezus' naam. Amen.