Gods Passie Voor De Armen En Kwetsbaren

Dag 1 van 3 • Lezing van vandaag

Overdenking

Gods passie voor de armen en kwetsbaren 


In de Bijbel lees je Gods hartstochtelijke passie voor de arme en kwetsbare mensen op deze wereld. Jezus komt bij het begin van zijn bediening terug in Nazareth en leest tijdens de Bijbellezing de profetie uit Jesaja: "...de Messias zal komen om armen het goede nieuws te brengen, om gevangenen vrij te maken, om blinden weer te laten zien, om verdrukten te bevrijden en het genadejaar van de Heer uit te roepen." Direct stopt Hij met lezen, geeft de boekrol weer terug en terwijl iedereen Hem aan staart gaat Hij zitten met slechts één opmerking: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’


Vraag

Het verhaal leest net als een scene van een film. De toehoorders zijn in eerste instantie ook laaiend enthousiast. Hoe kan één zin zoveel indruk maken, denk je?


De wereld waarin wij leven is gevuld met onrecht en het is niet altijd makkelijk om eerlijke keuzes te maken. Het kan soms voelen of jouw pogingen om eerlijk te leven geen zin hebben en ook kunnen de verleidingen om makkelijke keuzes te maken groot zijn. Als wij het willen volhouden om met onze keuzes echt verschil proberen te maken, is het belangrijk om de passie en Gods liefde voor arme en kwetsbare mensen te voelen in ons eigen hart.


Citaat

“In dit leven is de meest belangrijke en aanhoudende vraag: wat doe je voor een ander? Martin Luther King 


Tip/aan de slag     

Bekijk de documentaire 'The Dark Side of Chocolate' om te ontdekken hoe onrecht verbonden is met onze dagelijkse keuzes.