Niet bang: hoe christenen kunnen reageren op crises

Overdenking

Hoe reageren wij als christenen in het zicht van een crisis? 


Wanneer er een crisis uitbreekt in onze wereld, kunnen we makkelijk twijfelen aan ons geloof. Dan is het moeilijk om de paniek die we voelen, te vervangen door de vrede die ons beloofd is als volgelingen van Jezus. 


Dus wat kunnen wij als christenen doen, als reactie op natuurrampen, pandemieën of andere beangstigende, onbekende dingen die we tegenkomen? 


Als eerste mogen we eraan terugdenken dat deze wereld niet ons thuis is. De Bijbel herinnert ons eraan dat deze wereld tijdelijk is — het is slechts als een damp. Betekent dat dat we gewoon mogen rondlopen, onbezorgd voor de dingen die er om ons heen gebeuren? Natuurlijk niet! We mogen niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar we worden wel verondersteld de wereld lief te hebben. 


In de nasleep van gevaar of onzekerheid mag onze reactie niet zijn om de pijn te negeren, maar om mensen dichter bij Gods vrede te brengen. 


De Bijbel herinnert ons er ook aan om niet te leven zoals mensen die geen hoop hebben. Omdat we weten wat Jezus voor ons gedaan heeft, vertrouwen we erop dat Hij altijd bij ons is. Dus als een ramp toeslaat, zullen we niet wankelen want we weten dat we niet verlaten zijn. 


Je zult je misschien afvragen waarom een goede God het kan toelaten dat er zulke vreselijke dingen gebeuren in de wereld. En het is oké om deze vraag te stellen. God ontwijkt onze vragen niet; Hij nodigt ons uit bij Hem. 


De waarheid is dat Jezus ons nooit een leven zonder pijn heeft beloofd. Integendeel, Hij heeft ons beloofd dat er problemen in deze wereld zullen komen. Het zal zorgen voor onzekerheid. Maar we kunnen nog steeds hoop hebben omdat het niet onze eindbestemming is. Dit is wat Jezus erover zei: 


"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33, HSV)


Heb je begrepen waar de vrede vandaan komt? Jezus is de enige plaats waar we een vrede kunnen vinden die niet verandert, ondanks de problemen die we tegenkomen. En door wat Jezus voor ons gedaan heeft, worden we bemoedigd, omdat we weten hoe het verhaal afloopt. Op een dag maakt God alle verkeerde dingen weer goed.


Dus als vandaag alles lijkt te wankelen, bedenk dan dat we in Christus een onwankelbare hoop hebben die niet verandert door onze huidige omstandigheden. In de komende dagen zullen we praten over meerdere mogelijkheden die we kunnen hebben, maar ook praktische dingen die we kunnen doen om de liefde van Jezus te delen als een tragedie toeslaat. 


Bid: God, Ik kom vandaag bij U met mijn angst voor _____. God, Ik weet dat U niet verrast bent door alles wat er gebeurt, dus ik vraag U om mijn angst te vervangen door geloof. Help mij om Uw vrede en Uw aanwezigheid vandaag te voelen op tastbare, onverwachte manieren, zodat ik de hoop, die ik in U heb, kan delen met anderen. Dank U dat U mij nooit verlaat en dat U beloofd heeft altijd bij mij te zijn. In Jezus' naam, amen.