Woestijnvader | Antonius de Grote

Dag 1 van 7 • Lezing van vandaag

Overdenking

De bom van volmaaktheid


Antonius, de man die misschien wel de grootste opwekkingsbeweging van godzoekers op zijn naam heeft staan, leeft van 251 tot 356. Deze woestijnvader krijgt zo veel navolging, dat twee generaties na hem duizenden en nog eens duizenden monniken in de Egyptische woestijnen gaan wonen. Daar wijden ze hun leven aan levensheiliging en eenwording met God. Eeuwenlang inspireert Antonius mensenlevens door middel van de biografie van zijn vriend Athanasius de Grote. Zelfs tot in de schilderkunst dringt Antonius door. De beroemde kunstenaar Michelangelo schildert Antonius op dertienjarige leeftijd. En in 1964 is er zelfs een filmproducent die een wedstrijd uitschrijft voor ‘het ultieme schilderij van Antonius', waar de bekende Salvator Dali ook aan meedoet. Misschien heb jij nog nooit gehoord van Antonius, maar miljoenen rooms-katholieke en oosters-orthodoxe christenen kennen hem zeker. Hoe kan het dat God, door het leven van Antonius, zo veel mensen inspireert? 


Antonius’ leven begint heel normaal, ergens in het stadje Come in Egypte. Op negentienjarige leeftijd komt hij er echter alleen voor te staan, samen met zijn kleine zusje, als zijn gelovige ouders overlijden. Op een dag, al lopend naar de kerk, denkt hij na over het verhaal in Handelingen, waar christenen uit de eerste gemeente al hun eigendommen verkopen om met de opbrengsten daarvan de armen uit de gemeente te helpen (Handelingen 4:35). In de kerk aangekomen, hoort hij het verhaal van de rijke jongeling, waarin Jezus zegt: 


Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. (Matteüs 19:21 NBV)

De tekst slaat in als een bom. Het is alsof Jezus persoonlijk tegen Antonius spreekt: ‘Wil jij volmaakt zijn?’ De tekst sluit ook perfect aan bij waar hij in zijn gedachten mee bezig was. Dit kan geen toeval zijn.


Zou jij volmaakt willen zijn? 


Zou jij iemand willen zijn die God liefheeft en volkomen in balans is? 


Zo ja, bedenk dan dat Jezus de praktische invulling hiervan opdroeg aan de rijke jongeling. 


Antonius zei ‘ja’ op de vraag van Jezus. Hij verkocht alles wat hij had en gaf het geld aan de armen. Dit zou het begin worden van een lange reis. Een reis die duizenden mensen in navolging van hem ook zouden gaan. Wat een impact kan het hebben om ‘ja’ te zeggen!