Als Zij Naar Je Lacht - Eva

Dag 2 van 3 • Lezing van vandaag

Overdenking

Ik verlang met het diepste verlangen


Het leven gaat door, maar de volmaakte harmonie is verstoord. De man-vrouw relatie wordt moeizaam. God zei: ‘Je zult je man begeren en hij zal over je heersen.’ Dit is voor mij altijd een ongrijpbaar vers geweest. Wat bedoelt God hiermee precies te zeggen?


Ik denk iets in deze richting: de vrouw verlangt naar intimiteit, de man begrijpt het niet en beantwoordt dit verlangen met mannelijk vertoon van superioriteit. Er ontstaat vervreemding waar eerst een vertrouwde vanzelfsprekendheid was. Maar de zonde had niet het laatste woord. Goddank!


Onze relatie met de Schepper wordt hersteld door degene die de kop van de slang heeft vermorzeld, de nakomeling van Eva: Jezus. Onze man-vrouw relatie mag ook weer worden zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Samen mens-zijn. Elkaars hulp zijn. Hoewel...


Eva werd geschapen als hulp voor Adam. Niet andersom. Hoe zit dat? Is de vrouw dan alleen maar ‘het hulpje’ van de man? Of heeft alleen de man hulp nodig en de vrouw niet? Ik zie het zo: de vrouw is geschapen met unieke eigenschappen en een innerlijke kracht waardoor ze de man kan completeren, maar niet alleen dat. Ook kan ze zelf dingen bereiken op haar unieke manier, die hem veel moeilijker afgaan. Vaak zie je ook dat zij zich bijvoorbeeld beter kan redden als ze voor langere tijd alleen komt te staan. In de wetenschap wordt dit bevestigd, dat een vrouw - in het algemeen - beter alleen kan zijn.


Dat de vrouw desondanks net zo goed hulp nodig heeft als de man zal niemand tegenspreken. Daarom is het huwelijk eigenlijk wel een hele mooie uitvinding!

Iemand vroeg eens aan een rabbijn: ‘Waarom is het de man die ten huwelijk vraagt en niet de vrouw?’ Hij antwoordde: ‘Vergelijk het met een persoon die iets kwijt is geraakt. Hij gaat op zoek naar dat wat hij kwijt is geraakt, maar dat wat hij kwijt is gaat niet op zoek naar hem.’


Gespreksvragen


1. Wat straal jij uit als je ondanks moeilijkheden naar God toe gaat?


2. Wat kun je leren van Eva?