Het Leven Van Jezus, Deel 2 (2/10)

Dag 2 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking

Volgens Facebook is je leven fantastisch…


Jaloezie is overal. We leven in een wereld waarin we alles met elkaar vergelijken. We zetten onze beste foto’s op Facebook, onze succesmomenten delen we op Instagram en laten zien hoe goed alles wel niet gaat. Ik houd zelf van nieuwe gadgets. Een nieuwe telefoon, een nieuw horloge. Ik doe alles om het te krijgen, maar als ik het dan eenmaal heb, ben ik zo snel gewend dat ik alweer wat nieuws, beters, mooiers wil. 


In dit verhaal over het leven van Jezus lezen we dat de volgelingen van Johannes de Doper met Hem discussiëren. Johannes was één van de grootste leraren van die tijd. Hij werd vergeleken met de meest bekende profeet van vroeger: Elia. Johannes predikte en doopte. En dan verschijnt Jezus ten tonele. Hij wordt gedoopt door Johannes. Maar dat wilde Johannes eerst helemaal niet, omdat hij de grootheid van Jezus zag. Maar uiteindelijk doopt hij hem toch. Een paar maanden later gaat ook Jezus mensen dopen en vragen de volgelingen aan Johannes: “Ben je niet jaloers?” 


Johannes zegt: “Hij moet belangrijker worden, terwijl ik steeds onbelangrijker word”. Dat is toch bijzonder? Kun jij je voorstellen dat jij dat over iemand zou zeggen? Ik kan mij niet voorstellen dat je dit over een normaal persoon zou zeggen. Het is zo niet 21ste eeuw. Maar de sleutel zit in het stukje daarvoor. Johannes erkent dat Jezus de messias is, de redder. Leer Jezus kennen als de messias. Ik heb Hem leren kennen en durf nu te zeggen dat Hij in mijn leven steeds belangrijker wordt en ik steeds minder belangrijk.