Kom dichtbij

Overdenking

Week 1

Welkom! Fijn dat je meedoet aan deze studie over dichter bij God komen.  

De natuur openbaart het karakter van God 

Gods Woord is als een goudmijn, vol kostbare schatten. Hoe lang we de Bijbel ook bestuderen, hoe bekend de woorden ook zijn voor ons, hoe vaak we een vers al hebben gelezen, er zijn nog altijd schatten te vinden. Gods Woord is altijd nuttig, leerzaam en bemoedigend, maar we moeten weten hoe we naar die schatten moeten zoeken.

Tijdens deze studie bestuderen we Psalm 19 en leren we over de kwaliteiten van Gods Woord. We zullen ook veel andere verzen lezen om te begrijpen hoe God Zijn Woord in ons leven gebruikt en hoe Zijn Woord ons verandert. Met Psalm 19 als uitgangspunt verzamelen we nieuwe inzichten over de waarde en het belang van Bijbelstudie.

Elke week lees je stukjes uit Psalm 19. Je leert een deel van deze Psalm uit je hoofd en je leest de verzen steeds opnieuw. Gods Woord is niet bedoeld om een keer vluchtig door te lezen. Hoe vaker je de tekst opnieuw leest, hoe meer je ervan leert. Op onze weblog gaan we dieper in op de studiemethode. Kijk elke maandag, woensdag en vrijdag op www.lovegodgreatly.nl en zoek naar "Kom dichtbij".

We beginnen deze week met ons weekvers om te memoriseren. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren, zodat we de strijd in ons denken mogen winnen. 

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat. 

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tot jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bid voor deze dag en de mensen om je heen.