Christen zijn in je dagelijks leven

Christen zijn in je dagelijks leven

Dag 4 van 4

Ogen open voor personen van vrede

Ik hoop dat er afgelopen dagen een verlangen in je is ontstaan om te getuigen over de liefde die in je woont. Vandaag gaan we kijken hoe we dit kunnen doen door middel van een kleine studie in Lucas 10. In deze tekst zien we hoe Jezus zijn discipelen uitzendt om de komst van het Koninkrijk van God te verkondigen. Terwijl Jezus zijn laatste instructies geeft aan de discipelen, spreekt Hij over personen die hen verwelkomen en personen die hen zullen afwijzen. In de context van Lucas gingen de discipelen uit naar andere steden. In onze context kan dit ‘uitgaan’ naar ons werk zijn, het in gesprek gaan met onze buren of met ons sportmaatje trainen. De mensen die de discipelen ontvingen kunnen we personen van vrede noemen. 

Personen van vrede zijn mensen die open staan voor het evangelie. Zulke personen van vrede lopen overal om ons heen. Met vrede bedoel ik dat ze niet langer meer vijandig tegenover Jezus staan maar Hem gewoon (nog) niet kennen. Ze willen misschien wel de liefde en waarheid (die wij in Jezus hebben gevonden) kennen, maar er is niemand in hun omgeving die ze erover heeft verteld. Wanneer wij uitgaan, mogen we God vragen welke personen door Hem zijn voorbereid voor een ontmoeting met Hem. Wanneer je trouw God volgt en kansen pakt om te delen wie Hij is en wat Hij in je leven heeft gedaan, zal je zien hoe personen van vrede de deur (in onze context niet van een huis zoals in Lucas 10 maar de figuurlijke deur van het hart) openhouden om verder te luisteren. Misschien stellen ze je vragen over je geloof, knikken ze aandachtig of zie je dat je getuigenis de harten raakt van de mensen die je spreekt. Op deze momenten mag je vertellen over wie Jezus is en getuigen over Zijn liefde en offer! 

Ik erken dat het leesplan maar klein en kort is gezien de enorme implicaties die het heeft voor je dagelijkse leven. Er is een ding wat ik in je teweeg wil brengen: een vertrouwen en geloof dat Jij God's licht mag uitdragen in de wereld om je heen. Mijn gebed is dat je door dit leesplan heen bewust bent gaan nadenken over het christen zijn op je werkvloer. Zoekend, vallend en opkrabbelende mogen we hierin in liefde voor God en de mensen om ons heen groeien en oefenen.

Ik ben ervan overtuigd dat we onze eigen identiteit in Christus vinden wanneer we doen waar we voor gemaakt zijn: Samen met Jezus zijn Koninkrijk bouwen.

Ontzettend bedankt voor het lezen en heel veel zegen, 

Mark-Peter Amoureus, 

Over dit leesplan

Christen zijn in je dagelijks leven

Breaking News! Als Christen hoef je niet in een kerk of bediening te werken om het Koninkrijk te bouwen! Als Christenen mogen we waar we ook zijn, met wat voor werk we ook doen, God dienen! Door middel van dit leesplan z...

We willen We Move Nederland bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar:  https://wemovenederland.nl/

Over deze uitgever