Samen is het beter

Overdenking

Op onze levensreis hebben we elkaar nodig!


De Bijbel zegt in Colossenzen 2:6-7: "Daarom moet u, die Jezus Christus als uw Here hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met Hem blijven. Met uw wortels diep in Hem verankerd, moet u uw leven door Hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over Hem hebt geleerd en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid." De Bijbel vergelijkt leven vaak met een wandeling, omdat je in het leven niet gewoon stil blijft zitten. We zijn op reis! In het hele Nieuwe Testament wordt ons verteld te wandelen in wijsheid, in de liefde, in het licht, in gehoorzaamheid, en in de Geest.


Maar een van de meest richtinggevende manieren die God ons aanreikt om te wandelen is dit: het was nooit de bedoeling dat je alleen door het leven zou gaan. Dit heeft niets te maken met of je alleengaand of getrouwd bent. Het huwelijk lost het probleem niet op; gemeenschap doet dat. En je vindt gemeenschap in je geestelijke gezin, het lichaam van Christus.


Sommigen zullen zeggen "Wat is er mis met alleen wandelen?" Ik hou ervan om alleen te wandelen. Ik geef er zelfs de voorkeur aan. Ik kan in mijn eigen tempo lopen. Ik hoef niet op anderen te wachten.


Je wilt misschien alleen wandelen, maar je hebt anderen nodig om met je mee te gaan door het leven. Ik zal je drie redenen geven.


1. Het is veiliger. Heb je ooit 's nachts alleen langs een plattelandsweggetje of door een donker steegje moeten lopen? Het kan een beetje eng zijn. Het is veiliger je levensweg met anderen te gaan.


2. Het is ondersteunend. Er is een oud Zambiaans gezegde dat zegt "Als je alleen rent, ren je snel. Maar als je samen rent, ren je ver." Het leven is geen baan van 50 meter; het is een marathon! De enige manier waarop je de race kan winnen en geen burn-out oploopt, is door het hebben van andere mensen die betrokken zijn in je leven. Dit ontstaat door middel van betekenisvolle relaties.


3. Het is slimmer. Je leert meer door met anderen te wandelen dan alleen met jezelf. Spreuken 28:26a zegt: "Wie op eigen oordeel vertrouwt, is een dwaas." Met andere woorden, als je de enige bent die iets bedenkt en niemand is het met je eens, kan je de verkeerde kant op gaan. Als je alleen door het leven gaat en je hebt niemand om bij aan te kloppen, raken we van het pad. We moeten dan maar zien dat we weer op koers komen te liggen.


Efeziërs 4:16 zegt: "Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd, elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is."


Je moet andere mensen in je leven hebben om je te helpen groeien tot de persoon zoals God je bedoeld heeft. Het leven gaat over relaties. God is liefde, en Hij wil dat je leert Hem lief te hebben en van anderen te houden. Dat zijn de twee grootste lessen in het leven.


Luister vandaag naar het audio onderwijs van voorganger Rick.