Denken aan alles wat God gedaan heeft

Dag 1 van 5 • Lezing van vandaag

Overdenking
God is een machtige God. Niets is onmogelijk voor Hem. Hij kan bergen verzetten, de zon tot stilstand brengen en de zieken genezen. In Jozua 4 lezen we hoe God Zijn taak volbracht om de Israëlieten in het Beloofde Land te brengen. God leidde de Israëlieten uit de slavernij naar de vrijheid, precies zoals Hij had beloofd. Vanwege de grootheid van wat Hij deed, wilde God dat de Israëlieten nooit zouden vergeten wat Hij voor hen had gedaan. God wilde dat de Israëlieten voor altijd zouden herdenken wat voor wonder Hij voor hen had gedaan en wat een machtige en krachtige God Hij is. Denk nu even terug. God heeft ook geweldige dingen in jouw leven gedaan. Hij heeft je wellicht wonderlijk genezen, of heeft je bevrijd van de gebondenheid van een verslaving en jou naar je eigen Beloofde Land gebracht. Neem vandaag de tijd om aan alle machtige dingen te denken die God voor jou heeft gedaan. Loof Hem en beloof Hem dat je nooit de geweldige dingen zal vergeten die Hij aan jou heeft gegeven.